11 jul 2018 06:00

11 jul 2018 06:00

Pengar för sommarundervisning

TÖREBODA

Töreboda kommun får 11 720 kr för att kunna hjälpa elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet. Pengarna ska användas genom att dessa elever ska ha rätt att erbjudas undervisning under skolloven, så kallad lovskola.

Totalt får de kommunala skolhuvudmännen i Västra Götalands län drygt 16,5 miljoner kronor av staten. Statsbidrag för lovskola ska användas för att hjälpa elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyget E.

– Att få lite extra tid på lovet kan göra enorm skillnad för en elev. Tiden med läraren och att få jobba på ett nytt sätt kan räcka för att få biljetten vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Totalt får de kommunala skolhuvudmännen i Västra Götalands län drygt 16,5 miljoner kronor av staten. Statsbidrag för lovskola ska användas för att hjälpa elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyget E.

– Att få lite extra tid på lovet kan göra enorm skillnad för en elev. Tiden med läraren och att få jobba på ett nytt sätt kan räcka för att få biljetten vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.