16 maj 2018 06:00

16 maj 2018 06:00

Nytt nummer av Undenäsbygden

TÖREBODA: Källa till lokal historia

Tidskriften Undenäsbygden är en källa till lokal historia. I år kan man bland annat läsa om Guhn Herbertz minnen från gården i Lofalla och hur Undens vattennivå förändrats över tid.

Det är Undenäs hembygdsförening som står bakom det gedigna arbetet och utgivningen av tidskriften Undenäsbygden. Nu har det nya numret, det 38:e i ordningen, kommit ut och precis som förra året, efter att bokhandeln försvunnit, finns det att köpa på spelbutiken i Töreboda.

Det är Roger Hammarström och Göran Ekholm som håller ihop arbetet med tidskriften som kommer ut kring valborg varje år, men skribenterna är många.

– Vi försöker att uppmuntra ortsbefolkningen att skriva texter också. Det är både kul och ger mer geografisk spridning, säger Göran Ekholm.

– Det gör dessutom inget om man inte tycker om att skriva. Det är berättelserna vi vill åt så har man svårt att uttrycka sig i skrift hjälper vi såklart alltid till.

Arbetet med tidsskriften är helt ideellt och syftet är att sprida kunskap och trevliga historier om trakten. Göran Ekholm berättar att det inte är helt ovanligt att folk köper alla hittills 38 exemplar och ge bort till en släkting från trakten som flyttat eller till sina barn.

I årets nummer finns flera lokala berättelser från människor med minnen från orten. Bland annat går det att läsa om Guhn Heribertzs första år i livet på gården Fåfängan vid Lofalla. Inger Andersson Hultin från Karlsborg skriver om sin uppväxt efter att hon vid sju års ålder flyttat till Bocksjömon från Ösjönäs. Hon skriver bland annat om att familjen, efter flytten, skaffade telefon, om läraren som slog med pekpinnen i katedern och nöp pojkarna som bråkade, och att luffare inte var en helt ovanlig syn på 50- talets vägar.

Roger Hammarström skriver om Ida Matilda Jansson som växte upp i Ålyckan i Älgarås socken och som kom att resa till Betlehem tillsammans med den familj där hon arbetade som hushållerska. Dessutom finns en utförlig beskrivning över hur Undens vattennivå förändrats, eller inte förändrats, över tid, skriven av Göran Ekholm.

Det är Undenäs hembygdsförening som står bakom det gedigna arbetet och utgivningen av tidskriften Undenäsbygden. Nu har det nya numret, det 38:e i ordningen, kommit ut och precis som förra året, efter att bokhandeln försvunnit, finns det att köpa på spelbutiken i Töreboda.

Det är Roger Hammarström och Göran Ekholm som håller ihop arbetet med tidskriften som kommer ut kring valborg varje år, men skribenterna är många.

– Vi försöker att uppmuntra ortsbefolkningen att skriva texter också. Det är både kul och ger mer geografisk spridning, säger Göran Ekholm.

– Det gör dessutom inget om man inte tycker om att skriva. Det är berättelserna vi vill åt så har man svårt att uttrycka sig i skrift hjälper vi såklart alltid till.

Arbetet med tidsskriften är helt ideellt och syftet är att sprida kunskap och trevliga historier om trakten. Göran Ekholm berättar att det inte är helt ovanligt att folk köper alla hittills 38 exemplar och ge bort till en släkting från trakten som flyttat eller till sina barn.

I årets nummer finns flera lokala berättelser från människor med minnen från orten. Bland annat går det att läsa om Guhn Heribertzs första år i livet på gården Fåfängan vid Lofalla. Inger Andersson Hultin från Karlsborg skriver om sin uppväxt efter att hon vid sju års ålder flyttat till Bocksjömon från Ösjönäs. Hon skriver bland annat om att familjen, efter flytten, skaffade telefon, om läraren som slog med pekpinnen i katedern och nöp pojkarna som bråkade, och att luffare inte var en helt ovanlig syn på 50- talets vägar.

Roger Hammarström skriver om Ida Matilda Jansson som växte upp i Ålyckan i Älgarås socken och som kom att resa till Betlehem tillsammans med den familj där hon arbetade som hushållerska. Dessutom finns en utförlig beskrivning över hur Undens vattennivå förändrats, eller inte förändrats, över tid, skriven av Göran Ekholm.

  • Malin Isaksson