20 apr 2018 11:48

20 apr 2018 15:11

I höst börjar brobygget

TÖREBODA: Ett parterningsamarbete med NCC

Om allt går enligt planen kommer den nya gångbron att invigas om ungefär ett års tid. I torsdags satte projekteringsarbetet i gång på riktigt.

Diskussioner kring en gångbro i Töreboda har länge väkt reaktioner. Det har handlat om allt från hur den borde vara utformad, var en eventuell ny bro bäst borde placeras eller om en ny bro ens är nödvändig.

Nu har i varje fall startskottet gått för projekteringsarbetet. Det är bestämt att det kommer att bli en öppningsbar gångbro och att den ska gå från Kilenområdet över till stationshuset.

Byggs med NCC

Bestämt är även att bron ska byggas av och tillsammans med NCC Sverige AB och kommunen har ingått ett så kallat partnering- samarbete med bygg och fastighetsbolaget.

– Vi tycker att det har funkat bra med partnering tidigare och känner att det är en bra modell för att hitta smarta lösningar till en bra kostnad. I det här samarbetet med NCC får vi som kommun möjlighet att utnyttja företagets erfarenhet och kontakter i branschen, säger Dan Harryzon, plan- och exploateringschef på kommunen.

Förbättra cykelvägar

Brobygget är en del av ett större planeringsprojekt kring att förbättra gång- och cykelvägarna i Töreboda. Målet är bland annat att lägga cykel- och gångvägar på ett smart sätt för att på så sätt minska avstånden, att skapa bättre skyltsystem för både turister och boende och att se till att korsningar är så säkra som möjligt. Allt för att uppmuntra fler till att ta cykeln i stället för bilen.

Här tänker man att en ny bro med det nya läget skulle skapa en känsla av större närhet till centrum och station.

Lina flyttas

Utöver att det blir en ny bro ska även färjan Lina flyttas. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti får nämligen inte bron vara stängd under dagtid på grund av den höga båttrafiken, och de som vill korsa kanalen får då ta Lina som vanligt. Vad som blir skillnaden mot tidigare är att när Lina tar paus på kvällar och nätter finns bron där så att man kan ta sig över kanalen dygnet runt.

Nu är det projekteringsarbete som gäller fram till och med september. I oktober stängs kanalen och töms på vatten och då är tanken att byggarbetet ska komma i gång.

– Vår förhoppning är att bron ska kunna invigas ungefär den här tiden nästa år, säger Dan Harryzon.

Diskussioner kring en gångbro i Töreboda har länge väkt reaktioner. Det har handlat om allt från hur den borde vara utformad, var en eventuell ny bro bäst borde placeras eller om en ny bro ens är nödvändig.

Nu har i varje fall startskottet gått för projekteringsarbetet. Det är bestämt att det kommer att bli en öppningsbar gångbro och att den ska gå från Kilenområdet över till stationshuset.

Byggs med NCC

Bestämt är även att bron ska byggas av och tillsammans med NCC Sverige AB och kommunen har ingått ett så kallat partnering- samarbete med bygg och fastighetsbolaget.

– Vi tycker att det har funkat bra med partnering tidigare och känner att det är en bra modell för att hitta smarta lösningar till en bra kostnad. I det här samarbetet med NCC får vi som kommun möjlighet att utnyttja företagets erfarenhet och kontakter i branschen, säger Dan Harryzon, plan- och exploateringschef på kommunen.

Förbättra cykelvägar

Brobygget är en del av ett större planeringsprojekt kring att förbättra gång- och cykelvägarna i Töreboda. Målet är bland annat att lägga cykel- och gångvägar på ett smart sätt för att på så sätt minska avstånden, att skapa bättre skyltsystem för både turister och boende och att se till att korsningar är så säkra som möjligt. Allt för att uppmuntra fler till att ta cykeln i stället för bilen.

Här tänker man att en ny bro med det nya läget skulle skapa en känsla av större närhet till centrum och station.

Lina flyttas

Utöver att det blir en ny bro ska även färjan Lina flyttas. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti får nämligen inte bron vara stängd under dagtid på grund av den höga båttrafiken, och de som vill korsa kanalen får då ta Lina som vanligt. Vad som blir skillnaden mot tidigare är att när Lina tar paus på kvällar och nätter finns bron där så att man kan ta sig över kanalen dygnet runt.

Nu är det projekteringsarbete som gäller fram till och med september. I oktober stängs kanalen och töms på vatten och då är tanken att byggarbetet ska komma i gång.

– Vår förhoppning är att bron ska kunna invigas ungefär den här tiden nästa år, säger Dan Harryzon.

  • Malin Isaksson

Partnering

Är en arbetsform där två eller flera parter, i det här fallet Töreboda kommun och NCC Sverige AB, ingår ett partnerskap och driver ett projekt tillsammans.

Förra veckan gick starten för projekteringstiden och nu pågår arbetet för att ta fram olika alternativ till bygglösningar för att man sedan ska kunna välja den som är bäst, baserat på bland annat utformning och kostnad.