16 apr 2018 06:00

16 apr 2018 06:00

Kommunen tar över idrottsanläggning

ÄLGARÅS

Den första maj tar Töreboda kommun över idrottsanläggningen i Älgarås. Detta efter att Älgarås SK, som i dagsläget har hand om skötseln på anläggningen, lägger ned.

– Kommunen tar över verksamheten och underhållet av anläggningen efter önskemål från Älgarås SK. Det kommer att vara en plats där man kan utöva spontanidrott. Idag finns till exempel en fotboll- och tennisplan, och en träningslokal som bland annat används av våra asylsökande, säger kommunalrådet Bengt Sjöberg.

Att Älgarås SK som grundades 1933 har valt att gå i graven beror enligt klubbens ordförande Håkan Stark på att det inte finns några som är villiga att arbete ideellt för att hålla föreningen i liv. Detta säger han till MT under en intervju som publicerades den 7 mars.

Den första maj tar Töreboda kommun över idrottsanläggningen i Älgarås. Detta efter att Älgarås SK, som i dagsläget har hand om skötseln på anläggningen, lägger ned.

– Kommunen tar över verksamheten och underhållet av anläggningen efter önskemål från Älgarås SK. Det kommer att vara en plats där man kan utöva spontanidrott. Idag finns till exempel en fotboll- och tennisplan, och en träningslokal som bland annat används av våra asylsökande, säger kommunalrådet Bengt Sjöberg.

Att Älgarås SK som grundades 1933 har valt att gå i graven beror enligt klubbens ordförande Håkan Stark på att det inte finns några som är villiga att arbete ideellt för att hålla föreningen i liv. Detta säger han till MT under en intervju som publicerades den 7 mars.

  • Malin Isaksson