16 apr 2018 15:36

16 apr 2018 15:36

Fler elever antas till Sötåsen i höst

TÖREBODA: Planer på elevbostäder på campingen

Sextio ut och hundra nya elever in. Elevantalet på Sötåsen ökar för varje år och i höst kommer det att vara uppe på cirka 250. På idéstadiet diskuteras möjligheten att bygga elevbostäder på campingen.

– Målet är att vi ska ha ungefär 300 elever på Sötåsen, säger Jenny Jacobsson som är skolans rektor.

På naturbruksgymnasiet Sötåsen kan man i dag studera lantbruk-, djurskötare- eller trädgårds- programmet. På Axevalla hästcentrum finns även sedan två år tillbaka ett program med olika hästinriktningar och där kan eleverna välja mellan trav, ridning och islandshäst.

– Vi har cirka 200 elever på naturbruksinriktningarna, och på särskolan, där man kan välja mellan skog, mark och djur, finns cirka 50 elever.

Enligt Jenny Jacobsson har interesset för naturbruksgymnasium alltid varit stort och det som är gemensamt för eleverna är att de har ett intresse för det gröna.

– Det är mycket praktiskt på utbildningarna samtidigt som eleverna får vara ute och tillämpa det de lär sig. Våra lärare är duktiga på att ta in det teoretiska i det praktiska. Om vi tar matematik som exempel så kan man lika gärna räkna hektar ute på en riktig åker när vi har möjligheten till det som inne i klassrummet.

I år beräknas 99 nya elever antas till skolans olika program, jämfört med 76 som antogs i fjol.

Elevboende på Campingen

Eftersom att många elever bor på skolan är diskussionen kring boende alltid aktuell. I dagläget vissa elever på Sötåsen från elevboenden i Uddetorp, men det finns diskussioner om ett samarbete mellan kommunen och gymnasieskolan som innebär att elevboenden kan byggas på Töreboda camping. Tanken är i så fall att dessa boenden skulle kunna hyras ut till turister på sommaren.

– Inget är bestämt och det finns inga kontrakt skrivna. Vi tjänstemän har kommit fram till att det är genomförbart men sen är det en politisk fråga om det ska bli av och om pengarna finns. Så det blir en budgetfråga i juni, säger Dan Harryzon, plan- och exploateringschef för kommunen.

– Målet är att vi ska ha ungefär 300 elever på Sötåsen, säger Jenny Jacobsson som är skolans rektor.

På naturbruksgymnasiet Sötåsen kan man i dag studera lantbruk-, djurskötare- eller trädgårds- programmet. På Axevalla hästcentrum finns även sedan två år tillbaka ett program med olika hästinriktningar och där kan eleverna välja mellan trav, ridning och islandshäst.

– Vi har cirka 200 elever på naturbruksinriktningarna, och på särskolan, där man kan välja mellan skog, mark och djur, finns cirka 50 elever.

Enligt Jenny Jacobsson har interesset för naturbruksgymnasium alltid varit stort och det som är gemensamt för eleverna är att de har ett intresse för det gröna.

– Det är mycket praktiskt på utbildningarna samtidigt som eleverna får vara ute och tillämpa det de lär sig. Våra lärare är duktiga på att ta in det teoretiska i det praktiska. Om vi tar matematik som exempel så kan man lika gärna räkna hektar ute på en riktig åker när vi har möjligheten till det som inne i klassrummet.

I år beräknas 99 nya elever antas till skolans olika program, jämfört med 76 som antogs i fjol.

Elevboende på Campingen

Eftersom att många elever bor på skolan är diskussionen kring boende alltid aktuell. I dagläget vissa elever på Sötåsen från elevboenden i Uddetorp, men det finns diskussioner om ett samarbete mellan kommunen och gymnasieskolan som innebär att elevboenden kan byggas på Töreboda camping. Tanken är i så fall att dessa boenden skulle kunna hyras ut till turister på sommaren.

– Inget är bestämt och det finns inga kontrakt skrivna. Vi tjänstemän har kommit fram till att det är genomförbart men sen är det en politisk fråga om det ska bli av och om pengarna finns. Så det blir en budgetfråga i juni, säger Dan Harryzon, plan- och exploateringschef för kommunen.

  • Malin Isaksson