12 mar 2018 06:00

12 mar 2018 06:00

Ett halvår till för föreningen

MOHOLM

Samhällsföreningen i Moholm lever vidare i ett halvår till. Det beslutades på årsmötet i föreningen i förra veckan. En ny ordförande valdes och tio av styrelsemedlemmarna förband sig att sitta kvar i sex månader till. Dyker inga nya och yngre krafter upp under den perioden kommer föreningen att avvecklas, uppger Douglas Pettersson, som är sekreterare i styrelsen.

– Vi kommer att inkalla till ett extra årsmöte till hösten, där vi beslutar om framtiden, säger han.

Samhällsföreningen i Moholm lever vidare i ett halvår till. Det beslutades på årsmötet i föreningen i förra veckan. En ny ordförande valdes och tio av styrelsemedlemmarna förband sig att sitta kvar i sex månader till. Dyker inga nya och yngre krafter upp under den perioden kommer föreningen att avvecklas, uppger Douglas Pettersson, som är sekreterare i styrelsen.

– Vi kommer att inkalla till ett extra årsmöte till hösten, där vi beslutar om framtiden, säger han.