Får tillstånd av Bergsstaten

UNDENÄS

European Cobalt LTD får Bergsstatens tillstånd att börja undersöka ett område söder om Unden. Kobolt är den mineral man i första hand är intresserad av att hitta.

Beslutet innebär att Bergsstaten gett företaget ensamrätt att undersöka förekomsten av nickel, kobolt, zink, koppar och guld. Tillståndet gäller i tre år och omfattar ett område på 868 hektar i byarna Havsmon, Igelstad och Fräckestad.

Ansökan kom in till Bergsstaten den 11 maj. Samma månad ändrade gruvbolaget namn till sitt nuvarande. Det är registrerat i Australien och har sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Sverige. Länsstyrelsen har framhållit att området vid Unden är riksintresse för naturvård och friluftsliv.

29 okt 2017 13:21

29 okt 2017 13:21