29 okt 2017 13:21

29 okt 2017 13:21

Får tillstånd av Bergsstaten

UNDENÄS

European Cobalt LTD får Bergsstatens tillstånd att börja undersöka ett område söder om Unden. Kobolt är den mineral man i första hand är intresserad av att hitta.

Beslutet innebär att Bergsstaten gett företaget ensamrätt att undersöka förekomsten av nickel, kobolt, zink, koppar och guld. Tillståndet gäller i tre år och omfattar ett område på 868 hektar i byarna Havsmon, Igelstad och Fräckestad.

Ansökan kom in till Bergsstaten den 11 maj. Samma månad ändrade gruvbolaget namn till sitt nuvarande. Det är registrerat i Australien och har sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Sverige. Länsstyrelsen har framhållit att området vid Unden är riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Beslutet innebär att Bergsstaten gett företaget ensamrätt att undersöka förekomsten av nickel, kobolt, zink, koppar och guld. Tillståndet gäller i tre år och omfattar ett område på 868 hektar i byarna Havsmon, Igelstad och Fräckestad.

Ansökan kom in till Bergsstaten den 11 maj. Samma månad ändrade gruvbolaget namn till sitt nuvarande. Det är registrerat i Australien och har sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Sverige. Länsstyrelsen har framhållit att området vid Unden är riksintresse för naturvård och friluftsliv.