12 okt 2017 06:00

12 okt 2017 06:00

Sprider kunskap om våld mot barn

TÖREBODA: De samordnade seminarierna

– Det kan vara skrämmande men vi kan inte blunda för verkligheten.
Så säger Monica Lundin på familjestödsenheten i Töreboda kommun om bakgrunden till temat för veckans föreläsningar.

Familjecentraler från hela Skaraborg deltog i seminariet i Töreboda församlingshem och teater på tisdagen. Flera föreläsningar ingick. Bland annat medverkade samordnarna Lena Ödlund Möller och Sofia Melén Moad från Barnahus Skaraborg. De berättade vad som händer efter en anmälan om misstänkta övergrepp mot ett barn.

– Finns det en förälder där som tror på barnet underlättar det i läkningsprocessen, sa de.

Råd från barn

Man räknar med att endast var tionde övergrepp mot barn anmäls. Men barn berättar oftast för någon.

Samordnarna betonade vikten av att prata om ämnet med barn och att lära dem att sätta gränser. Råd som de själva har snappat upp från utsatta barn inför processen med förhör är: ”Lyssna, låt det ta tid. Ställ frågor men inte för många. Var lugn och tro på barnen”.

”Övermäktigt”

Pär Sandahl från barn- och ungdomspsykiatrin i Mariestad talade om trauma hos barn och ungdomar. Han gav även exempel på tidiga tecken på posttraumatisk stress.

– Om förövaren finns inom familjen, om det är någon av dem som ska skydda barnet mot allt ont, blir det övermäktigt för barnet att hantera, sa han och varnade såväl för att skuldbelägga som att överbeskydda.

”Trygga personalen”

På onsdagen erbjöds personal inom kommunen, som arbetar med barn i åldern 0–6 år kompetensutbildning. Temat var även då våld och sexuella övergrepp.

– Vi har fått projektpengar från folkhälsorådet till att jobba mot våld i nära relation bland små barn. Det är viktigt med tidiga insatser. Startskottet blev inköpet av boken ”Medan han lever” av Elaine Eksvärd till alla förskolor, berättar Monica Lundin som samordnat utbildningsdagen.

– Överallt där det finns barn finns det förövare. Vi vill med föreläsningarna ge kunskap för att trygga personalen. Vi kan aldrig anmäla anonymt och vi kan räkna med att få vittna. Men det största sveket är att blunda, säger Monica Lundin som har i uppdrag att utveckla samverkan kring arbetet med barn i 0–6 år.

Beröm till Töreboda

Lena Morin från organisationen Nxtme, som hjälper offer för incest, gav Töreboda kommun och familjestödsenheten en stor eloge vid sitt framträdande. Detta för att man har valt att lyfta fram ett ämne som det annars, enligt Morin, pratas alldeles för lite om.

Familjecentraler från hela Skaraborg deltog i seminariet i Töreboda församlingshem och teater på tisdagen. Flera föreläsningar ingick. Bland annat medverkade samordnarna Lena Ödlund Möller och Sofia Melén Moad från Barnahus Skaraborg. De berättade vad som händer efter en anmälan om misstänkta övergrepp mot ett barn.

– Finns det en förälder där som tror på barnet underlättar det i läkningsprocessen, sa de.

Råd från barn

Man räknar med att endast var tionde övergrepp mot barn anmäls. Men barn berättar oftast för någon.

Samordnarna betonade vikten av att prata om ämnet med barn och att lära dem att sätta gränser. Råd som de själva har snappat upp från utsatta barn inför processen med förhör är: ”Lyssna, låt det ta tid. Ställ frågor men inte för många. Var lugn och tro på barnen”.

”Övermäktigt”

Pär Sandahl från barn- och ungdomspsykiatrin i Mariestad talade om trauma hos barn och ungdomar. Han gav även exempel på tidiga tecken på posttraumatisk stress.

– Om förövaren finns inom familjen, om det är någon av dem som ska skydda barnet mot allt ont, blir det övermäktigt för barnet att hantera, sa han och varnade såväl för att skuldbelägga som att överbeskydda.

”Trygga personalen”

På onsdagen erbjöds personal inom kommunen, som arbetar med barn i åldern 0–6 år kompetensutbildning. Temat var även då våld och sexuella övergrepp.

– Vi har fått projektpengar från folkhälsorådet till att jobba mot våld i nära relation bland små barn. Det är viktigt med tidiga insatser. Startskottet blev inköpet av boken ”Medan han lever” av Elaine Eksvärd till alla förskolor, berättar Monica Lundin som samordnat utbildningsdagen.

– Överallt där det finns barn finns det förövare. Vi vill med föreläsningarna ge kunskap för att trygga personalen. Vi kan aldrig anmäla anonymt och vi kan räkna med att få vittna. Men det största sveket är att blunda, säger Monica Lundin som har i uppdrag att utveckla samverkan kring arbetet med barn i 0–6 år.

Beröm till Töreboda

Lena Morin från organisationen Nxtme, som hjälper offer för incest, gav Töreboda kommun och familjestödsenheten en stor eloge vid sitt framträdande. Detta för att man har valt att lyfta fram ett ämne som det annars, enligt Morin, pratas alldeles för lite om.

  • Jenny Allvin