11 okt 2017 09:36

11 okt 2017 09:36

"Bygden hålls levande"

SVENEBY: Vill satsa på fiber

Leader nordvästra Skaraborg har tagit beslut om att prioritera fyra utvecklingsprojekt som kan få del av EU-pengar. En liten fiberförening i Töreboda kommun väntas få 70 000 kronor.

Fiberföreningen Nordösten ska undersöka förutsättningar för en fiberutbyggnad i området Sveneby och Rölsa i Töreboda kommun.

– Vi har tänkt använda pengarna för att anlita en professionell projekteringsfirma. Det är ett förprojekt för att kunna ansöka om bidrag från det stora statliga stödet för fiberdragningar, säger Ann-Christine Hägg i föreningen.

Totalt är 20 fastigheter med folkbokförda personer, samt sex fritidshus anslutna i nuläget. En utvidgning av området diskuteras.

Vad betyder en fiberutbyggnad för er bygd?

– Att vi kan konkurrera på samma villkor. Folk kan jobba och studera hemifrån. Det är också en tidsfråga innan Telia klipper sina ledningar här. Vi säkrar att bygden hålls levande länge.

– Det blir dessutom mer åtråvärt för yngre att flytta in. Vi är medvetna om att det är svårare att få stöd för en liten förening men vi kämpar på, säger Ann-Christine Hägg.

Det var i fredags som Leader nordvästra Skaraborg tog beslut om att prioritera fyra projekt som bidrar till lokalt ledd utveckling i området. Denna beslutsomgång hade projekten inriktning på turism och att stärka det lokala samhället. Totalt stödbelopp för projekten var 2,6 miljoner och nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut.

Fondpengar

Finansieringen kommer från Landsbygdsfonden bestående av EU- och statliga medel (67 procent) och en lokal pott (33 procent) där samtliga tio kommuner investerar i Leaderprojekt.

Leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Hästprojekt och film

Även Västergötlands travsällskap med Skara hästland vid Axevalla och Skålltorp, Karlsborgs Utvecklings AB med inspelningsplats Karlsborg och Hangelösa bygdegårdsförening med fysiska och digitala mötesplatser på idrottsplatsen och i bygdegården hör till de prioriterade projekten.

Fiberföreningen Nordösten ska undersöka förutsättningar för en fiberutbyggnad i området Sveneby och Rölsa i Töreboda kommun.

– Vi har tänkt använda pengarna för att anlita en professionell projekteringsfirma. Det är ett förprojekt för att kunna ansöka om bidrag från det stora statliga stödet för fiberdragningar, säger Ann-Christine Hägg i föreningen.

Totalt är 20 fastigheter med folkbokförda personer, samt sex fritidshus anslutna i nuläget. En utvidgning av området diskuteras.

Vad betyder en fiberutbyggnad för er bygd?

– Att vi kan konkurrera på samma villkor. Folk kan jobba och studera hemifrån. Det är också en tidsfråga innan Telia klipper sina ledningar här. Vi säkrar att bygden hålls levande länge.

– Det blir dessutom mer åtråvärt för yngre att flytta in. Vi är medvetna om att det är svårare att få stöd för en liten förening men vi kämpar på, säger Ann-Christine Hägg.

Det var i fredags som Leader nordvästra Skaraborg tog beslut om att prioritera fyra projekt som bidrar till lokalt ledd utveckling i området. Denna beslutsomgång hade projekten inriktning på turism och att stärka det lokala samhället. Totalt stödbelopp för projekten var 2,6 miljoner och nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut.

Fondpengar

Finansieringen kommer från Landsbygdsfonden bestående av EU- och statliga medel (67 procent) och en lokal pott (33 procent) där samtliga tio kommuner investerar i Leaderprojekt.

Leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Hästprojekt och film

Även Västergötlands travsällskap med Skara hästland vid Axevalla och Skålltorp, Karlsborgs Utvecklings AB med inspelningsplats Karlsborg och Hangelösa bygdegårdsförening med fysiska och digitala mötesplatser på idrottsplatsen och i bygdegården hör till de prioriterade projekten.

  • Jenny Allvin