13 sep 2017 17:23

13 sep 2017 17:23

Livligt möte om skolskjuts

TÖREBODA: Politiker svarade föräldrar

Under tisdagen fick föräldrar möjlighet att diskutera den indragna skolskjutsen mellan Björkängskolan och Kilenskolan med kommunens politiker.

Mötet arrangerades i stationshuset av Tillsammans för Töreboda i samarbete med Arabiska föreningen. Diskussionen var livlig när kommunalråd Bengt Sjöberg (M), oppositionsråd Kenneth Carlsson (S) och Pernilla Johansson (C) samtalade med missnöjda föräldrar.

– Jag förklarade för dem att det är deras ansvar att ta barnen till skolan och inte kommunens sak, säger Pernilla Johansson.

Ett uttalande som gjorde några av besökarna upprörda.

– De förklarade att de inte har tid eller möjlighet att följa med barnen till skolan och några av föräldrarna lämnade lokalen i vredesmod.

Men att återinföra skolskjutsen är inte aktuellt.

– Enligt reglementet finns inte rätt till skolskjuts inom tätbebyggt område.

Under mötet diskuterades presumtiva lösningar.

– Ett alternativ är att föräldrarna går ihop och turas om att skjutsa barnen, säger Pernilla Johansson.

Mötet arrangerades i stationshuset av Tillsammans för Töreboda i samarbete med Arabiska föreningen. Diskussionen var livlig när kommunalråd Bengt Sjöberg (M), oppositionsråd Kenneth Carlsson (S) och Pernilla Johansson (C) samtalade med missnöjda föräldrar.

– Jag förklarade för dem att det är deras ansvar att ta barnen till skolan och inte kommunens sak, säger Pernilla Johansson.

Ett uttalande som gjorde några av besökarna upprörda.

– De förklarade att de inte har tid eller möjlighet att följa med barnen till skolan och några av föräldrarna lämnade lokalen i vredesmod.

Men att återinföra skolskjutsen är inte aktuellt.

– Enligt reglementet finns inte rätt till skolskjuts inom tätbebyggt område.

Under mötet diskuterades presumtiva lösningar.

– Ett alternativ är att föräldrarna går ihop och turas om att skjutsa barnen, säger Pernilla Johansson.

  • Johan Eklöf