11 sep 2017 12:56

11 sep 2017 12:56

Fastighetsköp och ny taxa

POLITIK: Vill veta mer om förening

Kommunen köper ännu en fastighet i Töreboda. Priset? En krona.

Nyligen såldes den gamla kvarnbyggnaden i Töreboda. Nu är det även klart med försäljning av den andra delen av byggnaden, som Vänerenergi äger i dag. Enligt avtalet, som kommunstyrelsen godkände, överlåter bolaget fastigheten till Töreboda kommun för en köpeskilling av en krona. Tillträdesdag är den 1 oktober 2017.

– Från början var tanken att säkra byggnaden för att även köpa kvarnen. Men så blev det ju inte. Vad vi ska använda fastigheten till är oklart men något vi tittar på är parkeringsytor, eftersom vi ska bygga bostäder i området, säger Bengt Sjöberg.

Kommunstyrelsen lyfte ut ärendet om Avfallshantering östra Skaraborgs taxeförändring som skulle betyda en höjning i Töreboda. Detta för att få en gemensam syn från kommunerna i norra Skaraborg.

Kommunstyrelsen fick en rapport från Arabiska föreningens verksamhet i stationshuset.

– Men för att kunna betala ut resterande del av årets bidrag behövs ett bättre underlag, säger Bengt Sjöberg.

Nyligen såldes den gamla kvarnbyggnaden i Töreboda. Nu är det även klart med försäljning av den andra delen av byggnaden, som Vänerenergi äger i dag. Enligt avtalet, som kommunstyrelsen godkände, överlåter bolaget fastigheten till Töreboda kommun för en köpeskilling av en krona. Tillträdesdag är den 1 oktober 2017.

– Från början var tanken att säkra byggnaden för att även köpa kvarnen. Men så blev det ju inte. Vad vi ska använda fastigheten till är oklart men något vi tittar på är parkeringsytor, eftersom vi ska bygga bostäder i området, säger Bengt Sjöberg.

Kommunstyrelsen lyfte ut ärendet om Avfallshantering östra Skaraborgs taxeförändring som skulle betyda en höjning i Töreboda. Detta för att få en gemensam syn från kommunerna i norra Skaraborg.

Kommunstyrelsen fick en rapport från Arabiska föreningens verksamhet i stationshuset.

– Men för att kunna betala ut resterande del av årets bidrag behövs ett bättre underlag, säger Bengt Sjöberg.

  • Jenny Allvin