17 maj 2017 19:00

17 maj 2017 19:00

Mer betalt för fullmäktigemöten

TÖREBODA: Förslag på nya arvoden

Förslag finns om förändringar i arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Töreboda kommun nästa mandatperiod. Bland annat vill man höja ersättningen för fullmäktigemötena.

En arbetsgrupp har tagit fram förslag på nya arvodesbestämmelser. I gruppen ingick Lars Adolfsson (M), sammankallande, Lars-Åke Bergman (S) och Pernilla Johansson (C). Sekreterare har varit personalchef Lars Millberg.

Deras förslag på förändringar är följande:

• Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde (600 i dag).

• Ett kommunstyrelsearvode på 1 300 kronor utgår till ledamöter som tjänstgjort mer än 50 procent av sammanträde, dock ej om mötet är mindre än en timme.

• Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår.

• Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.

• Mötesarvodering vid gemensamma MTG-nämnder följer ersättningen vid respektive värdkommun.

• Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.

Följer riksdagen

Frågan har behandlats i utvecklingsutskottet som stöttar förslaget. Nu ska ärendet vidare till kommunstyrelsen först och sedan fullmäktige.

Enligt Lars Millberg innebär förslaget ingen förändring av nuvarande kostnader för kommunen, bortsett från fullmäktigearvodet.

– Höjningen av fullmäktigearvodet innebär en ökad kostnad. Fullmäktigearvodet har legat på samma nivå under en längre tid och höjs med det här förslaget från och med januari 2019, säger Lars Millberg.

Han klargör att alla arvoden nu blir indexerade och följer riksdagsarvodena och höjs den 1 januari årligen.

En arbetsgrupp har tagit fram förslag på nya arvodesbestämmelser. I gruppen ingick Lars Adolfsson (M), sammankallande, Lars-Åke Bergman (S) och Pernilla Johansson (C). Sekreterare har varit personalchef Lars Millberg.

Deras förslag på förändringar är följande:

• Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde (600 i dag).

• Ett kommunstyrelsearvode på 1 300 kronor utgår till ledamöter som tjänstgjort mer än 50 procent av sammanträde, dock ej om mötet är mindre än en timme.

• Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår.

• Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.

• Mötesarvodering vid gemensamma MTG-nämnder följer ersättningen vid respektive värdkommun.

• Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.

Följer riksdagen

Frågan har behandlats i utvecklingsutskottet som stöttar förslaget. Nu ska ärendet vidare till kommunstyrelsen först och sedan fullmäktige.

Enligt Lars Millberg innebär förslaget ingen förändring av nuvarande kostnader för kommunen, bortsett från fullmäktigearvodet.

– Höjningen av fullmäktigearvodet innebär en ökad kostnad. Fullmäktigearvodet har legat på samma nivå under en längre tid och höjs med det här förslaget från och med januari 2019, säger Lars Millberg.

Han klargör att alla arvoden nu blir indexerade och följer riksdagsarvodena och höjs den 1 januari årligen.

  • Jenny Allvin