09 jan 2017 09:20

09 jan 2017 09:20

Hemtjänstföretag fick inget svar

TÖREBODA: Drog tillbaka ansökan

Ett privat hemtjänstföretag ansökte om att bli leverantör i Töreboda kommun men ångrar sig. Detta för att kommunen missat att svara dem.

Den 22 september 2015 inkom företagets förfrågan om att bli godkänd leverantör enligt Lagen om valfrihetssystem (Lov). Ansökan avsåg hemtjänst i alla områden i kommunen. När kommunen inte svarade valde företaget att återkalla ansökan den 30 oktober 2016.

– Det är en miss av oss. Vi får hoppas att de återkommer och söker på nytt, säger kommunalråd Bengt Sjöberg (M).

Kommunchef Per-Ola Hedberg har i ett mejl till företaget bett om ursäkt för att ansökan inte behandlats inom rimlig tid. Han klargör att ansökan uppfyller de krav som ställs. Orsaken till den långa förseningen uppges vara personalbrist.

Den 22 september 2015 inkom företagets förfrågan om att bli godkänd leverantör enligt Lagen om valfrihetssystem (Lov). Ansökan avsåg hemtjänst i alla områden i kommunen. När kommunen inte svarade valde företaget att återkalla ansökan den 30 oktober 2016.

– Det är en miss av oss. Vi får hoppas att de återkommer och söker på nytt, säger kommunalråd Bengt Sjöberg (M).

Kommunchef Per-Ola Hedberg har i ett mejl till företaget bett om ursäkt för att ansökan inte behandlats inom rimlig tid. Han klargör att ansökan uppfyller de krav som ställs. Orsaken till den långa förseningen uppges vara personalbrist.

  • Jenny Allvin