13 okt 2016 16:50

13 okt 2016 16:50

Så klarar du dig i 72 timmar utan ström

TÖREBODA: Vill rusta invånarna för kris

Om friska människor kan klara sig själva de första dygnen kan samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta. Därför går kommunerna nu ut och ger råd om krisberedskap.

– Vi vill inte skrämma upp folk, det är ingen höjd hotbild. Vi vill bara informera för att skapa en ökad förståelse för det egna ansvaret, säger Töreboda kommuns informationsansvariga Anna-Karin Kjellberg.

Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin framhåller att man förväntas vara förberedd för en krissituation.

– De senaste åren har det varit många tillfällen med stormar och vattenavbrott. Där har man sett att folk inte har den här förberedelsen. Om vi som är friska klarar oss de första dygnen kan kommunens resurser gå till de mest sårbara – äldre, sjuka och barn, säger hon.

MTG-samarbete

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner deltar i kampanjen och har lagt ut information på sina hemsidor om krishantering. Det handlar om att klara sig själv i 72 timmar, om strömmen bryts och el, vatten och annat inte längre fungerar. En krislåda kan exempelvis rymma campingkök med bränsle, vattendunkar, stearinljus och ficklampa med extra batterier, tändstickor och radio med batteri.

– Radion är viktig för informationsinhämtning, påpekar Anna-Karin Kjellberg som även tipsar om att ha en mindre summa med kontanter hemma samt extrabatteri till mobiltelefonen.

När det gäller mat så är ett tips att ha ett förråd med mat som kan lagras utan kyl eller frys och är lätt att tillaga.

– Ytterligare något att tänka på är att skriva ner viktiga telefonnummer på papper.

– Vi vill inte skrämma upp folk, det är ingen höjd hotbild. Vi vill bara informera för att skapa en ökad förståelse för det egna ansvaret, säger Töreboda kommuns informationsansvariga Anna-Karin Kjellberg.

Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin framhåller att man förväntas vara förberedd för en krissituation.

– De senaste åren har det varit många tillfällen med stormar och vattenavbrott. Där har man sett att folk inte har den här förberedelsen. Om vi som är friska klarar oss de första dygnen kan kommunens resurser gå till de mest sårbara – äldre, sjuka och barn, säger hon.

MTG-samarbete

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner deltar i kampanjen och har lagt ut information på sina hemsidor om krishantering. Det handlar om att klara sig själv i 72 timmar, om strömmen bryts och el, vatten och annat inte längre fungerar. En krislåda kan exempelvis rymma campingkök med bränsle, vattendunkar, stearinljus och ficklampa med extra batterier, tändstickor och radio med batteri.

– Radion är viktig för informationsinhämtning, påpekar Anna-Karin Kjellberg som även tipsar om att ha en mindre summa med kontanter hemma samt extrabatteri till mobiltelefonen.

När det gäller mat så är ett tips att ha ett förråd med mat som kan lagras utan kyl eller frys och är lätt att tillaga.

– Ytterligare något att tänka på är att skriva ner viktiga telefonnummer på papper.

  • Jenny Allvin