12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Allt färre flyktingbarn

TÖREBODA

Antalet asylsökande och ensamkommande barn minskar i Töreboda kommun. Däremot bor fler nyanlända med uppehållstillstånd på asylboendena i kommunen.

Kommunstyrelsen fick på sitt senaste möte en lägesrapport kring flyktingmottagandet vid augusti månads slut. Den visar på en minskning med 100 personer sedan januari när det gäller asylsökande i Migrationsverkets mottagningssystem. Nu bodde totalt 436 asylsökande i anvisat boende av Migrationsverket i kommunen.

Antalet icke kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd hade ökat med 32 personer jämfört med årets första månad. 113 nyanlända bodde kvar på asylboenden på sensommaren.

Det syns också en ökning av antalet inflyttade kommunmottagna flyktingar med uppehållstillstånd. De är 70 fler än i januari – 476 personer. Kommunen tar emot allt färre ensamkommande barn. Här rör det sig om en minskning med 19 barn från början av året.

Kommunstyrelsen fick på sitt senaste möte en lägesrapport kring flyktingmottagandet vid augusti månads slut. Den visar på en minskning med 100 personer sedan januari när det gäller asylsökande i Migrationsverkets mottagningssystem. Nu bodde totalt 436 asylsökande i anvisat boende av Migrationsverket i kommunen.

Antalet icke kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd hade ökat med 32 personer jämfört med årets första månad. 113 nyanlända bodde kvar på asylboenden på sensommaren.

Det syns också en ökning av antalet inflyttade kommunmottagna flyktingar med uppehållstillstånd. De är 70 fler än i januari – 476 personer. Kommunen tar emot allt färre ensamkommande barn. Här rör det sig om en minskning med 19 barn från början av året.

  • Jenny Allvin