11 okt 2016 06:00

11 okt 2016 06:00

Bostadsprojekt försenas

TÖREBODA: Överklagas vidare

Den invånare som överklagade kommunens detaljplan för Kanalparken går nu vidare till högre instans. Detta efter att ha avvisats av länsstyrelsen.

Beskedet att detaljplanen för området Kanalparken överklagas till Mark- och miljödomstolen kom som en kalldusch för kommunledningen i fredags.

– Vi låg precis i startgroparna för att dra igång projektering i höst. Men nu får vi ligga lågt ett tag. Jag är rädd att det här kan dra ut på tiden, säger kommunalråd Bengt Sjöberg (M).

Bostadskö

Det är alltså en invånare, bosatt i en annan del av kommunen, som har överklagat planerna på åttavåningshus vid Göta kanal. Han vill att åttavåningshusen stryks, att planförslaget omarbetas samt att kommunen uppmanas att planera för större möjligheter till landsbygdsboende. ”Mitt överklagande bör räknas som kommunbesvär från en enskild medborgare”, skriver han.

– Det känns lite märkligt med tanke på att länsstyrelsen var så tydlig i sitt svar och avvisade överklagandet att han ändå väljer att gå vidare och dessutom inte har haft några synpunkter varken i samrådsförfarandet eller senare skede, säger Sjöberg.

Enligt Törebodabostäders hemsida står 60 personer redan i kö för att bo i det nya bostadsområdet. Kommunen arbetar också för att tillgodose behovet av bostäder anpassade för äldre.

– Jag hoppas få en signal från Mark- och miljödomstolen om hur lång tid det här kan ta, säger Bengt Sjöberg.

I området, öster om Göta kanal, planeras friliggande och sammanbyggda småhus i högst två våningar samt flerbostadshus i upp till åtta våningar enligt detaljplanen.

Utbyggnaden kommer att ske stegvis i takt med efterfrågan.

Beskedet att detaljplanen för området Kanalparken överklagas till Mark- och miljödomstolen kom som en kalldusch för kommunledningen i fredags.

– Vi låg precis i startgroparna för att dra igång projektering i höst. Men nu får vi ligga lågt ett tag. Jag är rädd att det här kan dra ut på tiden, säger kommunalråd Bengt Sjöberg (M).

Bostadskö

Det är alltså en invånare, bosatt i en annan del av kommunen, som har överklagat planerna på åttavåningshus vid Göta kanal. Han vill att åttavåningshusen stryks, att planförslaget omarbetas samt att kommunen uppmanas att planera för större möjligheter till landsbygdsboende. ”Mitt överklagande bör räknas som kommunbesvär från en enskild medborgare”, skriver han.

– Det känns lite märkligt med tanke på att länsstyrelsen var så tydlig i sitt svar och avvisade överklagandet att han ändå väljer att gå vidare och dessutom inte har haft några synpunkter varken i samrådsförfarandet eller senare skede, säger Sjöberg.

Enligt Törebodabostäders hemsida står 60 personer redan i kö för att bo i det nya bostadsområdet. Kommunen arbetar också för att tillgodose behovet av bostäder anpassade för äldre.

– Jag hoppas få en signal från Mark- och miljödomstolen om hur lång tid det här kan ta, säger Bengt Sjöberg.

I området, öster om Göta kanal, planeras friliggande och sammanbyggda småhus i högst två våningar samt flerbostadshus i upp till åtta våningar enligt detaljplanen.

Utbyggnaden kommer att ske stegvis i takt med efterfrågan.

  • Jenny Allvin