07 okt 2016 11:34

07 okt 2016 11:34

Plussiffror för kommunen

TÖREBODA

Träget arbete och det extra statsbidraget för flyktingmottagandet ligger, enligt kommunalråd Bengt Sjöberg (M), bakom Töreboda kommuns positiva delårsrapport.

Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat på 17, 6 miljoner kronor. Det kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till minus 0,9 miljoner. Sammantaget visar verksamheterna ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor. Negativa budgetavvikelser finns inom vuxenutbildningen men de kompenseras av förväntade överskott inom barnomsorg och förskola. De största positiva avvikelserna rapporteras från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och utbildningsverksamheten.

– Men vi kan inte slå oss till ro. Det vore farligt att tänka så. Inför nästa år ser det kärvare ut, säger Sjöberg.

Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat på 17, 6 miljoner kronor. Det kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till minus 0,9 miljoner. Sammantaget visar verksamheterna ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor. Negativa budgetavvikelser finns inom vuxenutbildningen men de kompenseras av förväntade överskott inom barnomsorg och förskola. De största positiva avvikelserna rapporteras från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och utbildningsverksamheten.

– Men vi kan inte slå oss till ro. Det vore farligt att tänka så. Inför nästa år ser det kärvare ut, säger Sjöberg.

  • Jenny Allvin