29 sep 2016 06:00

29 sep 2016 06:00

Förfallet har hejdats

KYRKETORP: Backstugan fick donation från USA

I december i fjol berättade MT om ”operation rädda backstugan”.
– Vi har fått stopp på förfallet nu, säger Ola Nilsson, en av dem som initierat arbetet.

Det har hänt en del med stugan utanför Töreboda sedan MT sist besökte platsen. ”Här finns ett stort kulturhistoriskt värde. Kriterierna ursprunglighet, representativitet och sällsynthet uppfylls”, sa Ola Nilsson då.

Förfallet av byggnaden hejdades genom ett nytt plåttak. Ola Nilsson säger att det var i sista stund.

– Hade vi inte engagerat oss, Per Bång, Kerstin Carlborg och jag, så hade stugan varit riven.

USA-besök

Det som pågår för närvarande är utredningen kring förfoganderätten. Ärendet drivs nu genom Fredsbergs pastorats hembygdsförening eftersom byggnaden ligger i Fredsbergs socken.

– Vi vill ha svart på vitt att man förfogar över backstugan och det behövs då ett nyttjanderättsavtal som ska skrivas in i fastighetsregistret.

– Kontraktet är ute på remiss, berättar Kerstin Carlborg.

Hon och Ola är hängivna släktforskare, genom det intresset väcktes fascinationen över Erkera-Sofis gamla bostad. Backstugan vid Vikängen är från 1800-talet och delvis ingrävd i en jordsluttning.

– Ett par släktforskare från Kalifornien har varit här och tittat, när de besökte Törebodatrakten under en heldag i syfte att se anförvanters hembygd. Allt slutade med en donation till stugans bevarande.

Amerikanerna ville träffa en levande ättling till kvinnans svenska släkt och Olas dotter visade sig leva upp till det kriteriet. De ville ge någonting tillbaka, efter allt de hade fått vara med om i Töreboda kommun och det blev 1 000 dollar i pengagåva.

– De blev förälskade i huset och insåg vikten av att bevara det.

De båda släktforskarna från Töreboda har genom räddningsaktionen också kommit i kontakt med ättlingar till Erkera-Sofis emigrerade barn. En arbetsgrupp för stugans bevarande har bildats.

– Vi tar tacksamt emot fler bidrag, säger Kerstin och berättar att de framför allt vill åtgärda golv, innertak, fönster och skorsten.

Visionen är att kunna ta emot bland annat skolbarn på studiebesök i framtiden.

Det har hänt en del med stugan utanför Töreboda sedan MT sist besökte platsen. ”Här finns ett stort kulturhistoriskt värde. Kriterierna ursprunglighet, representativitet och sällsynthet uppfylls”, sa Ola Nilsson då.

Förfallet av byggnaden hejdades genom ett nytt plåttak. Ola Nilsson säger att det var i sista stund.

– Hade vi inte engagerat oss, Per Bång, Kerstin Carlborg och jag, så hade stugan varit riven.

USA-besök

Det som pågår för närvarande är utredningen kring förfoganderätten. Ärendet drivs nu genom Fredsbergs pastorats hembygdsförening eftersom byggnaden ligger i Fredsbergs socken.

– Vi vill ha svart på vitt att man förfogar över backstugan och det behövs då ett nyttjanderättsavtal som ska skrivas in i fastighetsregistret.

– Kontraktet är ute på remiss, berättar Kerstin Carlborg.

Hon och Ola är hängivna släktforskare, genom det intresset väcktes fascinationen över Erkera-Sofis gamla bostad. Backstugan vid Vikängen är från 1800-talet och delvis ingrävd i en jordsluttning.

– Ett par släktforskare från Kalifornien har varit här och tittat, när de besökte Törebodatrakten under en heldag i syfte att se anförvanters hembygd. Allt slutade med en donation till stugans bevarande.

Amerikanerna ville träffa en levande ättling till kvinnans svenska släkt och Olas dotter visade sig leva upp till det kriteriet. De ville ge någonting tillbaka, efter allt de hade fått vara med om i Töreboda kommun och det blev 1 000 dollar i pengagåva.

– De blev förälskade i huset och insåg vikten av att bevara det.

De båda släktforskarna från Töreboda har genom räddningsaktionen också kommit i kontakt med ättlingar till Erkera-Sofis emigrerade barn. En arbetsgrupp för stugans bevarande har bildats.

– Vi tar tacksamt emot fler bidrag, säger Kerstin och berättar att de framför allt vill åtgärda golv, innertak, fönster och skorsten.

Visionen är att kunna ta emot bland annat skolbarn på studiebesök i framtiden.

  • Jenny Allvin

Erkera-Sofi

Sofia Eriksson (född 1847) utvandrade till Vikängen med sin familj från Undenäs 1861. Sofia blev kvar på platsen i hela sitt liv; hon var ogift men hade två barn som då bouppteckningen efter modern gjordes 1923 befann sig i Amerika.