27 sep 2016 06:00

27 sep 2016 06:00

Nu kan barnen läsa Pippi på hemspråket

TÖREBODA: Språkpåsar ska främja läsning

Alfons på arabiska och Pettson på ryska. Detta är nu verklighet i förskolorna i Töreboda kommun, genom satsningen på ett läsfrämjande projekt.

Barn- och ungdomsbibliotekarie Elin Johansson och förskolans specialpedagog Carina Gustafsson samarbetar i projektet där böcker på barnens hemspråk står i fokus.

– Vi har köpt in böcker på svenska och på de språk som pratas i barnens hem. Tanken är att det på förskolan ska finnas påsar med böcker, samma titel på svenska och på ett annat språk. Pedagogerna läser boken på svenska i förskolan, och föräldrarna läser den på sitt språk hemma, förklarar Elin Johansson.

Inför bokinköpen har språken i förskolorna inventerats. Utifrån behovet har böckerna köpts in.

Förutom svenska är arabiska, persiska och somaliska de vanligaste språken. Men det finns också barn med portugisiska, isländska, tigrinska med flera språk som modersmål. Totalt har Elin Johansson och Carina Gustafsson letat barnböcker på runt 20 språk.

– Det har varit förhållandevis lätt. Det blev mycket Pippi, Alfons och Mamma Mu. Men några språk är svårare, konstaterar Elin Johansson.

54 påsar fördelas ut på förskolorna i kommunen. Varje påse är ett språk.

– Målet är att stötta modersmålsutvecklingen och att göra föräldrarna medvetna om betydelsen av modersmålet för en god andraspråksutveckling, säger Carina Gustafsson.

Hon berättar att responsen blev mycket positiv. Många barn var ivriga att hugga tag i böckerna.

– Vi hoppas att detta ska leda till att föräldrarna hittar till biblioteket, säger Elin Johansson.

Påsarna är handgjorda i Töreboda på Hantverksboden och Röda Korset. Töreboda kommun stöttar med 25 000 kronor, som hämtas från bidraget från Migrationsverket. Västra Götalandsregionen bidrar med samma summa.

Barn- och ungdomsbibliotekarie Elin Johansson och förskolans specialpedagog Carina Gustafsson samarbetar i projektet där böcker på barnens hemspråk står i fokus.

– Vi har köpt in böcker på svenska och på de språk som pratas i barnens hem. Tanken är att det på förskolan ska finnas påsar med böcker, samma titel på svenska och på ett annat språk. Pedagogerna läser boken på svenska i förskolan, och föräldrarna läser den på sitt språk hemma, förklarar Elin Johansson.

Inför bokinköpen har språken i förskolorna inventerats. Utifrån behovet har böckerna köpts in.

Förutom svenska är arabiska, persiska och somaliska de vanligaste språken. Men det finns också barn med portugisiska, isländska, tigrinska med flera språk som modersmål. Totalt har Elin Johansson och Carina Gustafsson letat barnböcker på runt 20 språk.

– Det har varit förhållandevis lätt. Det blev mycket Pippi, Alfons och Mamma Mu. Men några språk är svårare, konstaterar Elin Johansson.

54 påsar fördelas ut på förskolorna i kommunen. Varje påse är ett språk.

– Målet är att stötta modersmålsutvecklingen och att göra föräldrarna medvetna om betydelsen av modersmålet för en god andraspråksutveckling, säger Carina Gustafsson.

Hon berättar att responsen blev mycket positiv. Många barn var ivriga att hugga tag i böckerna.

– Vi hoppas att detta ska leda till att föräldrarna hittar till biblioteket, säger Elin Johansson.

Påsarna är handgjorda i Töreboda på Hantverksboden och Röda Korset. Töreboda kommun stöttar med 25 000 kronor, som hämtas från bidraget från Migrationsverket. Västra Götalandsregionen bidrar med samma summa.

  • Jenny Allvin