22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 06:31

Vill rusta upp servicehus

ÄLGARÅS: PRO fick igenom förslag

Älgarås servicehus är flitigt utnyttjat som samlingslokal men nedslitet invändigt. PRO fick i Kommunala pensionärsrådet gehör för sitt förslag om en upprustning.

Älgarås PRO skrev brev till kommunen och önskade att servicehuset i Älgarås får en inre uppsnyggning. Frågan lyftes förra veckan i Kommunala pensionärsrådet som tyckte att idén är god och beslutade att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för handläggning.

– Huset byggdes 1980 och jag tror faktiskt inte att man har gjort något åt lokalerna sedan dess. Det är väldigt nedslitet, framför allt golv och tak men även stolar, säger Anita Johansson som är ordförande i PRO-föreningen och även sitter med i KPR.

Hon fortsätter:

– Det är en viktig samlingslokal för bygden. Vi har bara den i Älgarås, förutom församlingshemmet men då är det dyrare att hyra.

– Servicehusets stora sal används även av förskolan och det är ju viktigt att de har fina lokaler. Dessutom har Trivselgruppen sina träffar där varje onsdag, Munskänkarna har sina möten här och vi i PRO. Därtill ordnas julfester med mera.

Anita Johansson är kluven i den högaktuella frågan om att flytta biblioteksfilialen från Älgarås skola till servicehuset. När hon får höra om bibliotekschefens idé om att ersätta filialen med en bokbuss blir hon dock spontant glad.

– Det låter mycket bättre. En buss når ju fler.

Älgarås PRO skrev brev till kommunen och önskade att servicehuset i Älgarås får en inre uppsnyggning. Frågan lyftes förra veckan i Kommunala pensionärsrådet som tyckte att idén är god och beslutade att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för handläggning.

– Huset byggdes 1980 och jag tror faktiskt inte att man har gjort något åt lokalerna sedan dess. Det är väldigt nedslitet, framför allt golv och tak men även stolar, säger Anita Johansson som är ordförande i PRO-föreningen och även sitter med i KPR.

Hon fortsätter:

– Det är en viktig samlingslokal för bygden. Vi har bara den i Älgarås, förutom församlingshemmet men då är det dyrare att hyra.

– Servicehusets stora sal används även av förskolan och det är ju viktigt att de har fina lokaler. Dessutom har Trivselgruppen sina träffar där varje onsdag, Munskänkarna har sina möten här och vi i PRO. Därtill ordnas julfester med mera.

Anita Johansson är kluven i den högaktuella frågan om att flytta biblioteksfilialen från Älgarås skola till servicehuset. När hon får höra om bibliotekschefens idé om att ersätta filialen med en bokbuss blir hon dock spontant glad.

– Det låter mycket bättre. En buss når ju fler.

  • Jenny Allvin