20 sep 2016 06:00

20 sep 2016 06:00

Många stöttar närstående i det tysta

TÖREBODA: Nu inbjuder kommunen till Må bra-kväll

Den 6 oktober ordnar kommunen en kväll för anhöriga som hjälper och stöttar en närstående i vardagen.
– Många jobbar i det dolda, säger anhörigsamordnare Lorna Georgii.

Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man själv behöva avlastning. Det är kommunen som enligt Socialtjänstlagen är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Hur det utformas skiljer sig mellan olika kommuner, dessutom beror det på hur stora behov det finns.

Hittar nya

– I Töreboda jobbar vi med anhöriggrupper, där man träffas för att utbyta erfarenheter med andra som är i liknande situation. Här får man också möjlighet att glömma tillvaron hemma för en trevlig stund, säger Lorna Georgii.

– Vi jobbar också förebyggande; att vara anhörigvårdare är tungt. Vi erbjuder exempelvis taktil stimulering. Men den stora insatsen är avlastning, tio timmar gratis i månaden då man kan få hem hemtjänsten.

Det finns många fler som stöttar än närstående än dem som kommunen känner till.

– Jag jobbar med uppsökande verksamhet för 75- och 80-åringar och hittar då allt eftersom personer som i det dolda vårdar anhöriga men inte själva ser sig som anhörigvårdare, berättar Lorna Georgii.

Kan vara en granne

Hon framhåller också att anhörig kan vara grannen, det behöver inte vara en släkting.

– Så fort man gör något för någon annan som inte klarar sin vardag på egen hand då räknas man som anhörigvårdare.

Må bra-kvällen den 6 oktober hålls på Töreboda teater och rymmer underhållning med ”Gottfrid & Roffe med Majken” samt yoga- och meditationstips med instruktör Jennie Andersson. Tanken är att skapa en trevlig kväll för dem som hjälper och stöttar äldre, långvarigt sjuka eller funktionsnedsatta i sin närhet.

Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man själv behöva avlastning. Det är kommunen som enligt Socialtjänstlagen är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Hur det utformas skiljer sig mellan olika kommuner, dessutom beror det på hur stora behov det finns.

Hittar nya

– I Töreboda jobbar vi med anhöriggrupper, där man träffas för att utbyta erfarenheter med andra som är i liknande situation. Här får man också möjlighet att glömma tillvaron hemma för en trevlig stund, säger Lorna Georgii.

– Vi jobbar också förebyggande; att vara anhörigvårdare är tungt. Vi erbjuder exempelvis taktil stimulering. Men den stora insatsen är avlastning, tio timmar gratis i månaden då man kan få hem hemtjänsten.

Det finns många fler som stöttar än närstående än dem som kommunen känner till.

– Jag jobbar med uppsökande verksamhet för 75- och 80-åringar och hittar då allt eftersom personer som i det dolda vårdar anhöriga men inte själva ser sig som anhörigvårdare, berättar Lorna Georgii.

Kan vara en granne

Hon framhåller också att anhörig kan vara grannen, det behöver inte vara en släkting.

– Så fort man gör något för någon annan som inte klarar sin vardag på egen hand då räknas man som anhörigvårdare.

Må bra-kvällen den 6 oktober hålls på Töreboda teater och rymmer underhållning med ”Gottfrid & Roffe med Majken” samt yoga- och meditationstips med instruktör Jennie Andersson. Tanken är att skapa en trevlig kväll för dem som hjälper och stöttar äldre, långvarigt sjuka eller funktionsnedsatta i sin närhet.

  • Jenny Allvin