15 sep 2016 13:42

15 sep 2016 13:42

Käpprätt information på torget

TÖREBODA: Vill mötas med respekt

Många med synnedsättning använder den vita käppen. Ändå upplever Synskadades riksförbund att hjälpmedlet är ganska okänt. I kampanjen ”Gata för alla” förmedlas därför lite käppvett.

På torsdagen anlände Synskadades riksförbunds Skaraborgsturné till torget i Töreboda.

– Vi besöker 15 kommuner, berättade Ing-Britt Johansson i distriktsstyrelsen.

Deras installation i form av ett parasoll med vita käppar väckte uppmärksamhet.

– Tanken är att skapa förståelse för synskador och den vita käppen. Många vet inte vad käppen är.

Ing-Britt Johansson, synskadad sedan födseln, anser att det finns saker som kan rättas till i gatumiljön, trottoarkanter till exempel. Men mycket handlar också om bemötande och respekt från omgivningen.

– Alla dessa cyklar som står i vägen. Och trottoarpratare. Det skapar problem. Dessutom är folk ofta lite osäkra på hur de ska bete sig när de möter synskadade. Det värsta som finns är när de kommer och ställer sig framför en och frågar: ”Ser du vem det är?” Ibland känns det också som folk är rädda för att ta kontakt. Det händer att den person jag pratar med vänder sig till mitt sällskap i stället.

Vågar inte gå ut

I kampanjen förmedlas, förutom käppvett, också några råd om just bemötande. Något som Synskadades riksförbund tycker är viktigt att förmedla är att man vid ett möte med en synskadad hälsar och presenterar sig samt att man även talar om när man avlägsnar sig.

Riksförbundet har cirka 12 500 medlemmar och lokalföreningen för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har i dag runt 60 medlemmar.

Ögonsjukdomar påverkar synen på olika sätt. Några synskadade ser skillnad på ljus och mörker, vissa har ett mycket litet synfält som bara fungerar när det är ljust. Och en del ser inget alls. Cirka 300 synskadade i Sverige har ledarhund. Kampanjen lyfter fram att när hunden bär sin vita sele måste den få jobba ostört.

Bakgrunden till ”Gata för alla” är medlemsundersökningen om tillgänglig gatumiljö 2015. Då intervjuades 1 001 synskadade och mer än var femte svarade att de aldrig eller mycket sällan rör sig på egen hand ute i sin hemort.

På torsdagen anlände Synskadades riksförbunds Skaraborgsturné till torget i Töreboda.

– Vi besöker 15 kommuner, berättade Ing-Britt Johansson i distriktsstyrelsen.

Deras installation i form av ett parasoll med vita käppar väckte uppmärksamhet.

– Tanken är att skapa förståelse för synskador och den vita käppen. Många vet inte vad käppen är.

Ing-Britt Johansson, synskadad sedan födseln, anser att det finns saker som kan rättas till i gatumiljön, trottoarkanter till exempel. Men mycket handlar också om bemötande och respekt från omgivningen.

– Alla dessa cyklar som står i vägen. Och trottoarpratare. Det skapar problem. Dessutom är folk ofta lite osäkra på hur de ska bete sig när de möter synskadade. Det värsta som finns är när de kommer och ställer sig framför en och frågar: ”Ser du vem det är?” Ibland känns det också som folk är rädda för att ta kontakt. Det händer att den person jag pratar med vänder sig till mitt sällskap i stället.

Vågar inte gå ut

I kampanjen förmedlas, förutom käppvett, också några råd om just bemötande. Något som Synskadades riksförbund tycker är viktigt att förmedla är att man vid ett möte med en synskadad hälsar och presenterar sig samt att man även talar om när man avlägsnar sig.

Riksförbundet har cirka 12 500 medlemmar och lokalföreningen för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har i dag runt 60 medlemmar.

Ögonsjukdomar påverkar synen på olika sätt. Några synskadade ser skillnad på ljus och mörker, vissa har ett mycket litet synfält som bara fungerar när det är ljust. Och en del ser inget alls. Cirka 300 synskadade i Sverige har ledarhund. Kampanjen lyfter fram att när hunden bär sin vita sele måste den få jobba ostört.

Bakgrunden till ”Gata för alla” är medlemsundersökningen om tillgänglig gatumiljö 2015. Då intervjuades 1 001 synskadade och mer än var femte svarade att de aldrig eller mycket sällan rör sig på egen hand ute i sin hemort.

  • Jenny Allvin