14 sep 2016 13:37

15 sep 2016 08:34

Inget bidrag till djurhem

TÖREBODA

Djurskyddet Skaraborg som driver djurhem i Töreboda ansökte om 50 000 kronor i bidrag från Töreboda kommun. Politikerna efterlyste ett bättre beslutsunderlag, bland annat verksamhetsberättelsen. Men utvecklingsutskottet föreslår avslag, dock i oenighet.

Organisationen hade inför onsdagens möte skickat över information om fjolårets verksamhet samt resultat- och balansräkning. Det framgår att man har tagit hand om 212 katter, två marsvin och en kanin. 146 katter plus nämnda övriga smådjur har fått nya hem. Åtta katter, med hem, har man hittat ägarna till. 36 katter har inte gått att rädda av olika skäl. Föreningen har 240 medlemmar. Det framgår också att man har svårt att få ekonomin att gå ihop.

I utvecklingsutskottet lades två förslag: Kenneth Carlsson (S) yrkade på 25 000 kronor i stöd för innevarande år. Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) yrkade på avslag. Vid votering blev det en mer röst för det senare yrkandet.

– Jag tycker inte att det är en kommunal angelägenhet, säger Sjöberg.

Angående ekonomin anser kommunalrådet att kommunen inte kan gå in och täcka underskottet.

Frågan ska nu vidare till kommunstyrelsen.

Organisationen hade inför onsdagens möte skickat över information om fjolårets verksamhet samt resultat- och balansräkning. Det framgår att man har tagit hand om 212 katter, två marsvin och en kanin. 146 katter plus nämnda övriga smådjur har fått nya hem. Åtta katter, med hem, har man hittat ägarna till. 36 katter har inte gått att rädda av olika skäl. Föreningen har 240 medlemmar. Det framgår också att man har svårt att få ekonomin att gå ihop.

I utvecklingsutskottet lades två förslag: Kenneth Carlsson (S) yrkade på 25 000 kronor i stöd för innevarande år. Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) yrkade på avslag. Vid votering blev det en mer röst för det senare yrkandet.

– Jag tycker inte att det är en kommunal angelägenhet, säger Sjöberg.

Angående ekonomin anser kommunalrådet att kommunen inte kan gå in och täcka underskottet.

Frågan ska nu vidare till kommunstyrelsen.

  • Jenny Allvin