14 sep 2016 13:37

14 sep 2016 13:37

"Det daltas för mycket med kriminella"

TÖREBODA: Ebbesson anser att myndigheter kan göra mer

Tisdagskvällens stormöte om brottsligheten i Töreboda resulterade i att cirka 40 nya nattåkare anmälde sig. Talespersonen Joakim Ebbesson efterlyser nu hårdare tag från samhället mot kriminella.

– Fantastiskt att det kom så mycket folk och 40 nya åkare är makalöst bra, säger initiativtagaren Joakim Ebbesson.

Han anser dock att kommunen och polismyndigheten måste göra mer för att skydda medborgarna.

– Vanliga knegare som betalar skatt förväntar sig att få det skydd man behöver. Jag fortsätter att hävda att detta är en kommunal angelägenhet. Kommunen skulle kunna köpa in bevakning för att trygga samhället. Och det daltas för mycket med livsstilskriminella. Vanligt folk får stå tillbaka, säger Ebbesson.

Han menar att Törebodabor får ta av sina egna pengar och sin fritid för att motverka brottsligheten.

– Vi måste våga diskutera sådana här saker.

Såväl kommunen som polisen var representerad i församlingshemmet.

Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) säger att han nu har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kan arbeta i syfte att kriminella inte ska återkomma efter avtjänat straff och begå nya brott i kommunen.

– Vi kanske måste titta utanför boxen när det gäller den frågan. Vi kan inte ha det på det här viset. Våra medborgare upplever en otrygghet. Därför måste vi ta i frågan, säger Sjöberg.

– Fantastiskt att det kom så mycket folk och 40 nya åkare är makalöst bra, säger initiativtagaren Joakim Ebbesson.

Han anser dock att kommunen och polismyndigheten måste göra mer för att skydda medborgarna.

– Vanliga knegare som betalar skatt förväntar sig att få det skydd man behöver. Jag fortsätter att hävda att detta är en kommunal angelägenhet. Kommunen skulle kunna köpa in bevakning för att trygga samhället. Och det daltas för mycket med livsstilskriminella. Vanligt folk får stå tillbaka, säger Ebbesson.

Han menar att Törebodabor får ta av sina egna pengar och sin fritid för att motverka brottsligheten.

– Vi måste våga diskutera sådana här saker.

Såväl kommunen som polisen var representerad i församlingshemmet.

Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) säger att han nu har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kan arbeta i syfte att kriminella inte ska återkomma efter avtjänat straff och begå nya brott i kommunen.

– Vi kanske måste titta utanför boxen när det gäller den frågan. Vi kan inte ha det på det här viset. Våra medborgare upplever en otrygghet. Därför måste vi ta i frågan, säger Sjöberg.

  • Jenny Allvin