12 sep 2016 08:12

12 sep 2016 08:12

Hyr ut bostäder i andra hand

TÖREBODA

Antalet lägenheter som hyrs ut via kommunerna ökar. Det visar Boverkets granskning som tidningen Hem & Hyra berättar om. Vid förra årsskiftet var totalt 18 565 bostäder så kallade sociala bostadskontrakt i landet.

I Töreboda kommun är läget oförändrat med fem kontrakt per 1 januari i år, precis som året innan.

Sociala kontrakt är andrahandslägenheter med särskilda villkor. Micael Nilsson, Boverkets expert på bostadssociala frågor, förklarar ökningen i landet i stort med att vid sidan av de traditionella grupperna som missbrukare och familjer med sociala problem finns nu en stor grupp nyanlända och till viss del ungdomar som inte kan bo kvar hemma.

I Töreboda kommun är läget oförändrat med fem kontrakt per 1 januari i år, precis som året innan.

Sociala kontrakt är andrahandslägenheter med särskilda villkor. Micael Nilsson, Boverkets expert på bostadssociala frågor, förklarar ökningen i landet i stort med att vid sidan av de traditionella grupperna som missbrukare och familjer med sociala problem finns nu en stor grupp nyanlända och till viss del ungdomar som inte kan bo kvar hemma.