07 sep 2016 06:00

07 sep 2016 06:00

Skolan får pelletspanna

ÄLGARÅS: Arbetet startar i höst

För ungefär två år sedan beslutade kommunfullmäktige att Älgarås skola skulle få ett nytt värmesystem. Än är den gamla oljepannan inte utbytt, men inom kort påbörjas arbetet med att sätta in en pelletspanna.

Efter att ha reagerat på att Älgarås skola gör av med väldigt mycket olja för uppvärmning av skolan bestämde sig Mikael Hermansson för att lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att byta till bergvärme.

– De gör ju av med nästan 36 kubikmeter olja per år och jag tyckte det borde finnas något billigare och miljövänligare sätt, säger han.

Dessutom ville han göra det bekvämare för eleverna.

– Eftersom oljepannan står i källaren under klassrummen så tvingas de ju ibland ha öppet fönstren även på vintern, eftersom det blir så varmt.

Förslaget gick igenom i fullmäktige och för runt två år sedan beslutades att den gamla värmepannan skulle bytas ut.

Håller tidsplan

Från oppositionsrådet Lars-Åke Bergman (S) fick Mikael Hermansson besked att oljepannan skulle bytas ut under året.

– Det var min förhoppning och eftersom det politiska beslutet är taget så har vi gjort vår del och nu är det Tekniska i Mariestad som ska utföra arbetet, säger Lars- Åke Bergman.

– Det smidigaste hade ju varit om de gjorde det under sommaren när det inte är några elever i skolan, menar Hermansson.

Jim Gustavsson är fastighetsförvaltare inom Maristads kommun och ansvarar för utbytet av pannan.

– Vi kommer att påbörja arbetet under den resterande delen av året och det kommer bli en pelletsanläggning, säger Gustavsson.

– Men det är oklart när vi kommer sätta in den, eftersom vi måste stänga av systemet en period under själva utbytet.

Enligt honom håller arbetet den utsatta tidsplanen.

– Vi har hållit på med dräneringsarbeten under våren och sommaren där den ska stå, så vi har inte kunnat starta tidigare.

Anledningen till att det blir en pelletspanna menar han är att den är bättre anpassad än bergvärme.

– Vi har en driftsorganisation som är anpassad för att vi fortsätter att satsa på pellets, avslutar han.

Efter att ha reagerat på att Älgarås skola gör av med väldigt mycket olja för uppvärmning av skolan bestämde sig Mikael Hermansson för att lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att byta till bergvärme.

– De gör ju av med nästan 36 kubikmeter olja per år och jag tyckte det borde finnas något billigare och miljövänligare sätt, säger han.

Dessutom ville han göra det bekvämare för eleverna.

– Eftersom oljepannan står i källaren under klassrummen så tvingas de ju ibland ha öppet fönstren även på vintern, eftersom det blir så varmt.

Förslaget gick igenom i fullmäktige och för runt två år sedan beslutades att den gamla värmepannan skulle bytas ut.

Håller tidsplan

Från oppositionsrådet Lars-Åke Bergman (S) fick Mikael Hermansson besked att oljepannan skulle bytas ut under året.

– Det var min förhoppning och eftersom det politiska beslutet är taget så har vi gjort vår del och nu är det Tekniska i Mariestad som ska utföra arbetet, säger Lars- Åke Bergman.

– Det smidigaste hade ju varit om de gjorde det under sommaren när det inte är några elever i skolan, menar Hermansson.

Jim Gustavsson är fastighetsförvaltare inom Maristads kommun och ansvarar för utbytet av pannan.

– Vi kommer att påbörja arbetet under den resterande delen av året och det kommer bli en pelletsanläggning, säger Gustavsson.

– Men det är oklart när vi kommer sätta in den, eftersom vi måste stänga av systemet en period under själva utbytet.

Enligt honom håller arbetet den utsatta tidsplanen.

– Vi har hållit på med dräneringsarbeten under våren och sommaren där den ska stå, så vi har inte kunnat starta tidigare.

Anledningen till att det blir en pelletspanna menar han är att den är bättre anpassad än bergvärme.

– Vi har en driftsorganisation som är anpassad för att vi fortsätter att satsa på pellets, avslutar han.

  • Anna Leijon