22 aug 2016 20:00

22 aug 2016 20:00

Fordonsbeslag hejdar brott

TÖREBODA: Medborgarlöfte stör kriminella

Trafikövervakning kan hindra kriminalitet, även brott som inte är trafikrelaterade. Därför anser kommunpolis Gunnar Åreng att polisens kontrakt med Töreboda kommun är väl genomtänkt.

– När vi förhindrar att folk kör omkring utan körkort, påverkade och i undermåliga fordon uppdagar vi även annan brottslighet. Och genom att beslagta bilar försvårar vi för kriminella att begå andra brott.

Kommunpolis Gunnar Åreng är mycket nöjd med arbetet med att uppnå medborgarlöftet i Töreboda kommun. Totalt, under perioden 1 januari till 31 juli, togs till exempel 28 fordon i beslag.

– Vi vet att kriminella oftast använder bil för att transportera sig till och från en brottsplats. Kan de inte köra bil, minskar brotten.

Fokuserar

I dialoger med medborgarna fick polisen och kommunen höra att många upplever otrygghet på grund av alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. Under 2016 ska polisen och Töreboda kommun därför fokusera på problemet.

Polisen lovar i medborgarlöftet tolv riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende. Kommunen ska i sin tur aktivt jobba med att erbjuda kontraktsvård som ett alternativ till fängelse. Syftet med vården ska vara att hjälpa individen ur ett kriminellt levnadsätt .

– Det här är något vi tror på. Såväl poliserna ute på fältet som utredarna har gjort ett fantastiskt jobb och jag hoppas att Törebodaborna ser effekten, säger Åreng.

När han jämför brottsstatistiken 2016 med 2015 ser han att mängdbrotten har minskat. Brott i nära relation har dock ökat.

Polisen upplever också att det i kommunen bor förhållandevis många livsstilskriminella.

– Vi har bra koll på de individerna.

Åreng tycker inte att invånare med funderingar kring fordon ska dra sig för att tipsa polisen. Han passar på att ge nattåkarna i Töreboda en eloge för sin insats.

– De har bland annat tagit på sig uppgiften att ofta vara på plats när Pressbyrån stänger för att skapa trygghet där.

– När vi förhindrar att folk kör omkring utan körkort, påverkade och i undermåliga fordon uppdagar vi även annan brottslighet. Och genom att beslagta bilar försvårar vi för kriminella att begå andra brott.

Kommunpolis Gunnar Åreng är mycket nöjd med arbetet med att uppnå medborgarlöftet i Töreboda kommun. Totalt, under perioden 1 januari till 31 juli, togs till exempel 28 fordon i beslag.

– Vi vet att kriminella oftast använder bil för att transportera sig till och från en brottsplats. Kan de inte köra bil, minskar brotten.

Fokuserar

I dialoger med medborgarna fick polisen och kommunen höra att många upplever otrygghet på grund av alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. Under 2016 ska polisen och Töreboda kommun därför fokusera på problemet.

Polisen lovar i medborgarlöftet tolv riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende. Kommunen ska i sin tur aktivt jobba med att erbjuda kontraktsvård som ett alternativ till fängelse. Syftet med vården ska vara att hjälpa individen ur ett kriminellt levnadsätt .

– Det här är något vi tror på. Såväl poliserna ute på fältet som utredarna har gjort ett fantastiskt jobb och jag hoppas att Törebodaborna ser effekten, säger Åreng.

När han jämför brottsstatistiken 2016 med 2015 ser han att mängdbrotten har minskat. Brott i nära relation har dock ökat.

Polisen upplever också att det i kommunen bor förhållandevis många livsstilskriminella.

– Vi har bra koll på de individerna.

Åreng tycker inte att invånare med funderingar kring fordon ska dra sig för att tipsa polisen. Han passar på att ge nattåkarna i Töreboda en eloge för sin insats.

– De har bland annat tagit på sig uppgiften att ofta vara på plats när Pressbyrån stänger för att skapa trygghet där.

  • Jenny Allvin

Brottsstatistik trafikbrott

Polisens statistik för perioden 1 januari till 31 juli 2016 i Töreboda kommun visar att mängdbrotten har minskat jämfört med året innan. Under perioden har följande trafikbrott hanterats:

• Olovlig och grov olovlig körning, 48 ärenden.

• Rattfylleri, 11 ärenden.

• Rattfylleri under påverkan av narkotika, 14 ärenden.

• Brott mot narkotikastrafflagen eget bruk., 31 ärenden.

• Bilar i beslag, 28 fordon.