17 aug 2016 12:36

17 aug 2016 12:36

Önskar kortare arbetstid för lärare

TÖREBODA

– En våg av reformer har sköljt över skolan utan att tillräckligt med tid och resurser har vikts för det.
Detta pekar Gunvi Lindahl på i sitt medborgarförslag om kortare arbetstid för lärare.

Läraren Gunvi Lindahl lämnade våren 2015 in ett medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare. Efter 40 år i yrket känner hon fortfarande att jobbet är roligt och givande och hon har aldrig ångrat sitt yrkesval. Men hon anser att arbetet har blivit mer betungande på senare år och att lärarna i dag har mindre tid för kärnuppdraget: Undervisning och pedagogisk utveckling.

Hennes idé är en modell som provats i Örnsköldsvik. Där kan lärare mellan 62 och 65 år arbeta 80 procent, få lön för 90 procent och pensionsavsättningen är 100 procent. Lindahl tror att förändringen skulle medverka till att kommunen får behålla kunnig och erfaren personal ytterligare några år.

I ett tjänstemannayttrande hänvisar personalchef Lars Millberg till bristen på utbildade lärare samt till pensionspolicyn, där det finns möjlighet för anställda som går ner i tjänst att behålla sin nuvarande pensionsavsättning, ”efter individuell prövning”. Politikerna i utvecklingsutskottet vill mot bakgrund av det avslå medborgarförslaget, som dock slutgiltigt behandlas i fullmäktige.

Gunvi Lindahl undrar om pensionspolicyn är känd och ifrågasätter den individuella prövningen.

– Man skriker efter utbildade lärare och lärare med gedigen skriv- och läsinlärningsutbildning är en bristvara. Märkligt att man då inte förstår att det vore en vinst att behålla de här äldre lärarna som tvekar, säger Lindahl som i dag har gått ner till tre dagars arbete i veckan.

Läraren Gunvi Lindahl lämnade våren 2015 in ett medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare. Efter 40 år i yrket känner hon fortfarande att jobbet är roligt och givande och hon har aldrig ångrat sitt yrkesval. Men hon anser att arbetet har blivit mer betungande på senare år och att lärarna i dag har mindre tid för kärnuppdraget: Undervisning och pedagogisk utveckling.

Hennes idé är en modell som provats i Örnsköldsvik. Där kan lärare mellan 62 och 65 år arbeta 80 procent, få lön för 90 procent och pensionsavsättningen är 100 procent. Lindahl tror att förändringen skulle medverka till att kommunen får behålla kunnig och erfaren personal ytterligare några år.

I ett tjänstemannayttrande hänvisar personalchef Lars Millberg till bristen på utbildade lärare samt till pensionspolicyn, där det finns möjlighet för anställda som går ner i tjänst att behålla sin nuvarande pensionsavsättning, ”efter individuell prövning”. Politikerna i utvecklingsutskottet vill mot bakgrund av det avslå medborgarförslaget, som dock slutgiltigt behandlas i fullmäktige.

Gunvi Lindahl undrar om pensionspolicyn är känd och ifrågasätter den individuella prövningen.

– Man skriker efter utbildade lärare och lärare med gedigen skriv- och läsinlärningsutbildning är en bristvara. Märkligt att man då inte förstår att det vore en vinst att behålla de här äldre lärarna som tvekar, säger Lindahl som i dag har gått ner till tre dagars arbete i veckan.