16 aug 2016 17:15

16 aug 2016 19:48

Förening vill ha 50 000

TÖREBODA

Föreningen ansöker om 50 000 kronor i bidrag. Politikerna vill dock ha ett bättre underlag innan de tar beslut.

Den ideella föreningen Djurskyddet Skaraborg driver djurhem i Töreboda och ser även till samt underhåller begravningsplatsen för sällskapsdjur i Mariestad.

I fjol tog man hand om 212 katter från hela Skaraborg. Verksamheten är kostnadskrävande. De tyngsta utgiftsposterna är för löner, veterinärvård samt lokalhyra; sammanlagt 584 172 kronor 2015.

Nu söker föreningen stöd hos kommunerna i Skaraborg. Ansökan om 50 000 kronor i årligt bidrag från Töreboda kommun behandlades i utvecklingsutskottet på måndagen. Beslutet blev att begära in resultat- och balansräkning. Förra året fick föreningen 25 000 kronor från Töreboda kommun.

Den ideella föreningen Djurskyddet Skaraborg driver djurhem i Töreboda och ser även till samt underhåller begravningsplatsen för sällskapsdjur i Mariestad.

I fjol tog man hand om 212 katter från hela Skaraborg. Verksamheten är kostnadskrävande. De tyngsta utgiftsposterna är för löner, veterinärvård samt lokalhyra; sammanlagt 584 172 kronor 2015.

Nu söker föreningen stöd hos kommunerna i Skaraborg. Ansökan om 50 000 kronor i årligt bidrag från Töreboda kommun behandlades i utvecklingsutskottet på måndagen. Beslutet blev att begära in resultat- och balansräkning. Förra året fick föreningen 25 000 kronor från Töreboda kommun.

  • Jenny Allvin