28 jul 2016 13:03

28 jul 2016 13:03

Predikan vid folkungaborg

YMSEBORG

I söndags hölls friluftsgudstjänst vid Ymseborg. Komminister Lars-Gustav Remmerfelt predikade för ett 50-tal besökare.

Efter gudstjänsten berättade Lennart Holmqvist om borgen från 1200 talet och växtligheten runt omkring. Då berggrunden består av basisk hyperit växer här många ovanliga blommor. En del läkeväxter kan härstamma från nunnorna i Gudhem som besökte Ymseborg, berättade han.

Det finns bevis i form av brev från slutet av 1200-talet att Magnus Ladulås överlät fiskerätten i Ymsen till nunnorna i Gudhem. Den fisk man fiskade på den tiden var bland annat sutare, som är en karpfisk, därför hade makarna Holmqvist ordnat provsmakning i samband med gudstjänsten. Lars Åkerström hade tillagat och rökt fisken och alla tyckte att det var mycket gott.

Efter gudstjänsten berättade Lennart Holmqvist om borgen från 1200 talet och växtligheten runt omkring. Då berggrunden består av basisk hyperit växer här många ovanliga blommor. En del läkeväxter kan härstamma från nunnorna i Gudhem som besökte Ymseborg, berättade han.

Det finns bevis i form av brev från slutet av 1200-talet att Magnus Ladulås överlät fiskerätten i Ymsen till nunnorna i Gudhem. Den fisk man fiskade på den tiden var bland annat sutare, som är en karpfisk, därför hade makarna Holmqvist ordnat provsmakning i samband med gudstjänsten. Lars Åkerström hade tillagat och rökt fisken och alla tyckte att det var mycket gott.