22 jul 2016 06:00

22 jul 2016 22:36

Hjälper MTG:s brottsoffer

MTG: Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Norra Skaraborg hjälper människor som utsatts för brott med rådgivning och stöd i myndighetskontakter.
– Nu satsar vi på marknadsföring och att utbilda fler medarbetare i MTG området, säger Märtha Hermansson och Inger Dernroth.

Brottsofferjouren (BJ) är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

– I dag har vi sex utbildade kollegor som bemannar jourtelefonen. Vi svarar på frågor från brottsoffer, vittnen och anhöriga som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och goda råd, berättar Inger Dernroth.

Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet. I MTG öppnade jouren förra året. Samlingslokalen finns i Mariestad. Arbetet utförs som regel från privata bostäder via telefon.

För att kunna ingå i BJ som en samtalspartner måste man först genomgå teoretisk och praktisk utbildning. Den viktigaste egenskapen är att förhålla sig till tystnadsplikten och en vilja att hjälpa människor som har en tuff vardag efter en svår händelse i livet.

– För att utveckla oss själva delar vi erfarenheter mellan oss men vi pratar aldrig om personen i fråga.

De båda kvinnorna har lång erfarenhet av socialt arbete från flera friviligorganisationer och kommunala förtroende uppdrag. Märtha Hermansson har också arbetat som nämndeman i rättsväsendet.

– Jag var med om ett väpnat bankrån för drygt 20 år sedan. På den tiden fanns ingen krisberedskap från samhället eller arbetsgivaren. Jag vet hur det känns att vara utelämnad.

Inger Dernroth arbetar också som godman och stödperson till ensamkommande barn.

– Många invandrare har erfarenheter från en polisorganisation som i första hand utövar makt och inte brottsbekämpning. I den här gruppen finns ett stort behov av utbildning. Här kan BJ bidra med kunskaper och erfarenheter som underlättar deras integration.

Brottsofferjouren (BJ) är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

– I dag har vi sex utbildade kollegor som bemannar jourtelefonen. Vi svarar på frågor från brottsoffer, vittnen och anhöriga som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och goda råd, berättar Inger Dernroth.

Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet. I MTG öppnade jouren förra året. Samlingslokalen finns i Mariestad. Arbetet utförs som regel från privata bostäder via telefon.

För att kunna ingå i BJ som en samtalspartner måste man först genomgå teoretisk och praktisk utbildning. Den viktigaste egenskapen är att förhålla sig till tystnadsplikten och en vilja att hjälpa människor som har en tuff vardag efter en svår händelse i livet.

– För att utveckla oss själva delar vi erfarenheter mellan oss men vi pratar aldrig om personen i fråga.

De båda kvinnorna har lång erfarenhet av socialt arbete från flera friviligorganisationer och kommunala förtroende uppdrag. Märtha Hermansson har också arbetat som nämndeman i rättsväsendet.

– Jag var med om ett väpnat bankrån för drygt 20 år sedan. På den tiden fanns ingen krisberedskap från samhället eller arbetsgivaren. Jag vet hur det känns att vara utelämnad.

Inger Dernroth arbetar också som godman och stödperson till ensamkommande barn.

– Många invandrare har erfarenheter från en polisorganisation som i första hand utövar makt och inte brottsbekämpning. I den här gruppen finns ett stort behov av utbildning. Här kan BJ bidra med kunskaper och erfarenheter som underlättar deras integration.

  • Henrik Beck Friis

Brottsofferjouren N Skaraborg

Är en ideell organisation religöst och politiskt obunden. Kontakten med jouren är kostnadsfri och sekretesskyddad. Stödpersoner erbjuder samtalsstöd och stöd i samband med rättegång eller hjälp med myndighetskontakter. Du når jouren i MTG på telefon 0501-100 42 .