21 jul 2016 12:42

21 jul 2016 14:08

"Trafikverket slösar skattemedel"

TÖREBODA: Boende värnar om cyklisters säkerhet

Trafikverket planerar att bredda den provisoriska gång- och cykelbanan vid länsväg 202 mellan Molyckan och avfarten till Mostugan.
– Varför byggde inte Vägverket klart hela sträckan från första början. Nu blir allt mycket dyrare, säger Stig Karlsson.

Det var för några år sedan dåvarande Vägverket byggde en gång- och cykelbana längs Halna vägen.

– Vägverket lämnade kvar 160 meter. De sa att det var en provisorisk lösning som skulle åtgärdas inom kort, berättar Arne Mann.

Ingen respons

Markägarna är grunden mycket positiva till att säkerheten ökar för cyklister men ifrågasätter hur kommunen och vägverket kommunicerade med medborgarna.

– Vi fick aldrig någon förklaring till varför inte hela sträckan byggdes klart på en gång.

Två projekt

Nu har Trafikverket ansvaret för projektet. Förhandlingar med markägare i området har påbörjats.

– Efter sommaren kommer vi också starta projekteringen för att skydda vattentäkten i Habo skogen. Projekteringen görs i samråd med miljöförvaltningen i Mariestad, berättar projektledare, Araz Nabil Mustafa.

Fler åtgärder

Stig Karlsson anser att säkerheten förbättras ytterligare om hastigheten sänks och fler trafikmärken placerades ut.

– Cyklister från Halna måste göra en vänster sväng över vägen för att komma till cykelbanan. Det är ett under att det inte hänt en olycka.

Förhandlingar

– Vi kan tänka oss att släppa till mer mark till cykelbanan om ersättningen är skälig. Men 15 000 kronor är för lite, säger Arne Mann.

Araz Nabil Mustafa betonar att förhandlingarna pågår och att inga avtal är tecknade med markägarna.

– Det är väglagen som reglerar ersättningen men varje fall är unikt. I de flesta fall kommer vi överens på frivillig basis.

Om parterna inte når en överenskommelse startar en ny planering. Väglagen ger trafikverket möjligheten att tvångsinlösa mark och betala ersättningen i efterhand.

Det var för några år sedan dåvarande Vägverket byggde en gång- och cykelbana längs Halna vägen.

– Vägverket lämnade kvar 160 meter. De sa att det var en provisorisk lösning som skulle åtgärdas inom kort, berättar Arne Mann.

Ingen respons

Markägarna är grunden mycket positiva till att säkerheten ökar för cyklister men ifrågasätter hur kommunen och vägverket kommunicerade med medborgarna.

– Vi fick aldrig någon förklaring till varför inte hela sträckan byggdes klart på en gång.

Två projekt

Nu har Trafikverket ansvaret för projektet. Förhandlingar med markägare i området har påbörjats.

– Efter sommaren kommer vi också starta projekteringen för att skydda vattentäkten i Habo skogen. Projekteringen görs i samråd med miljöförvaltningen i Mariestad, berättar projektledare, Araz Nabil Mustafa.

Fler åtgärder

Stig Karlsson anser att säkerheten förbättras ytterligare om hastigheten sänks och fler trafikmärken placerades ut.

– Cyklister från Halna måste göra en vänster sväng över vägen för att komma till cykelbanan. Det är ett under att det inte hänt en olycka.

Förhandlingar

– Vi kan tänka oss att släppa till mer mark till cykelbanan om ersättningen är skälig. Men 15 000 kronor är för lite, säger Arne Mann.

Araz Nabil Mustafa betonar att förhandlingarna pågår och att inga avtal är tecknade med markägarna.

– Det är väglagen som reglerar ersättningen men varje fall är unikt. I de flesta fall kommer vi överens på frivillig basis.

Om parterna inte når en överenskommelse startar en ny planering. Väglagen ger trafikverket möjligheten att tvångsinlösa mark och betala ersättningen i efterhand.

  • Henrik Beck Friis