18 jul 2016 16:45

18 jul 2016 16:45

Tredje sämsta hastigheten i landet

TÖREBODA: Fiber ökar hastigheten för mobilsurf

Hastigheterna för mobilsurf skiljer rejält mellan kommunerna i Västra Götalands län. I Sotenäs går det mer än dubbelt så snabbt som i Töreboda. Det visar en sammanställning av drygt 460 000 mätningar gjorda i Västra Götalands län under 2015 och 2016 med Bredbandskollen, från Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

I Sotenäs kommun surfar mobila användare med genomsnittshastigheten 38,5 Mbit/s jämfört med i Töreboda kommun där hastigheten är 14,3 Mbit/s. Genomsnittshastigheten för mobilsurf i hela länet är 24,5 Mbit/s vilket är strax över riksgenomsnittet på 23,7 Mbit/s.

Skillnaden mellan mätresultaten kan bland annat bero på tillgång till 4G, mobiloperatör, telefonmodell eller närhet till mobilmast vid mätningstillfället. Surfhastigheten påverkas också vilken generation av teknik som överför datatrafiken mellan master och stamnät.

– Teleoperatörernas master på landsbygden, där fiber inte finns utbyggt, använder ofta radiolänk för att överföra datatrafik, berättar Björn Olsson, driftschef för stadsnätet vid VänerEnerigi.

Fiber kan öka kapaciteten

VänerEnergi har kommunfullmäktiges uppdrag att bygga ut fibernätet i kommunen. Företaget har nyligen skrivit på ett avtal med en entreprenör för att bygga ut nätet inom tätorterna Mariestad och Töreboda.

– Inom en två års period bedömer vi att 4 000 kunder har möjligheten att ansluta sig till nätet.

Landsbygden

Tidpunkten varierar när områden utanför tätorten kommer anslutas.

– Det beror på hur snabbt vi och byaföreningarna kommer överens

Teleoperatörens val

Flera av marknadens mobiloperatörer är redan i dag kunder hos VänerEnergi.

– I slutändan är det operatören som väljer att ansluta sig till nya nät eller inte.

I Sotenäs kommun surfar mobila användare med genomsnittshastigheten 38,5 Mbit/s jämfört med i Töreboda kommun där hastigheten är 14,3 Mbit/s. Genomsnittshastigheten för mobilsurf i hela länet är 24,5 Mbit/s vilket är strax över riksgenomsnittet på 23,7 Mbit/s.

Skillnaden mellan mätresultaten kan bland annat bero på tillgång till 4G, mobiloperatör, telefonmodell eller närhet till mobilmast vid mätningstillfället. Surfhastigheten påverkas också vilken generation av teknik som överför datatrafiken mellan master och stamnät.

– Teleoperatörernas master på landsbygden, där fiber inte finns utbyggt, använder ofta radiolänk för att överföra datatrafik, berättar Björn Olsson, driftschef för stadsnätet vid VänerEnerigi.

Fiber kan öka kapaciteten

VänerEnergi har kommunfullmäktiges uppdrag att bygga ut fibernätet i kommunen. Företaget har nyligen skrivit på ett avtal med en entreprenör för att bygga ut nätet inom tätorterna Mariestad och Töreboda.

– Inom en två års period bedömer vi att 4 000 kunder har möjligheten att ansluta sig till nätet.

Landsbygden

Tidpunkten varierar när områden utanför tätorten kommer anslutas.

– Det beror på hur snabbt vi och byaföreningarna kommer överens

Teleoperatörens val

Flera av marknadens mobiloperatörer är redan i dag kunder hos VänerEnergi.

– I slutändan är det operatören som väljer att ansluta sig till nya nät eller inte.

  • Henrik Beck Friis