12 jul 2016 15:08

12 jul 2016 15:08

Hedrade offer med tyst minut

TÖREBODA: "Nationalism hör till historien"

Den partipoliskt oberoende ideella föreningen, Tillsammans Töreboda, anordnade i måndags en minnemanifestation för de över 8 000 muslimska män och pojkar som föll offer för folkmordet i Srebrenica i Bosnien 1995.

– Samhället blir allt mer globaliserat. Trots det växer den farliga nationalismen sig starkare i Sverige. Retoriken påminner om den som ledde fram till folkmordet i Srebrenica, sa Anna Van Der Tol, från systerorganisationen i Mariestad, i sitt tal från scenen.

– Botmedlet är ”tillsammansskap” där vi söker oss till mötesplatser för att lära känna nya människor och öka kunskapen om varandra. Utgångspunkt i diskussionerna bör vara FN´s konvention om de mänskliga rättigheterna.

 

– Samhället blir allt mer globaliserat. Trots det växer den farliga nationalismen sig starkare i Sverige. Retoriken påminner om den som ledde fram till folkmordet i Srebrenica, sa Anna Van Der Tol, från systerorganisationen i Mariestad, i sitt tal från scenen.

– Botmedlet är ”tillsammansskap” där vi söker oss till mötesplatser för att lära känna nya människor och öka kunskapen om varandra. Utgångspunkt i diskussionerna bör vara FN´s konvention om de mänskliga rättigheterna.