21 jun 2016 14:35

21 jun 2016 14:36

Fyrverkerier – bara på bestämda tider

TÖREBODA

– Här tror jag det stämmer med ordet äntligen. Vi får nästan be om ursäkt för att det dröjt.
Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) kommenterade i fullmäktige att medborgarförslaget från 2009 om förbud mot fyrverkerier fått svar.

Det blev en begränsning av användandet enligt kommunstyrelsens förslag (http://mariestadstidningen.se//toreboda/2016/06/02/stramare-regler-for-fyrverkerier). På nyårsafton och påskafton till exempel får man bara använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor mellan 18 och 01 utan tillstånd.

För Daniel Nord (C) tog det ”bara” drygt ett år att få svar på motionen om övergång till eldrift i kommunens bilflotta. Fullmäktige uttalade att minst halva fordonsparken ska vara oberoende av fossila bränslen. Eftersom det därmed inte bara handlar om elbilar påpekade Nord att kommunen behöver locka till sig en biogasmack. Ett återremissyrkande från Anna-Karin Holgersson (S) avslogs. Hon ansåg att det fanns oklarheter.

S-motionen om belysning längs gång- och cykelvägen i Kilenområdet fram till Sötåsenvägen antogs. Oppositionsråd Lars-Åke Bergman (S) gladdes åt svaret och yrkade att belysningen ska finnas på plats till hösten. Detta hade övriga politiker inget emot.

Det blev en begränsning av användandet enligt kommunstyrelsens förslag (http://mariestadstidningen.se//toreboda/2016/06/02/stramare-regler-for-fyrverkerier). På nyårsafton och påskafton till exempel får man bara använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor mellan 18 och 01 utan tillstånd.

För Daniel Nord (C) tog det ”bara” drygt ett år att få svar på motionen om övergång till eldrift i kommunens bilflotta. Fullmäktige uttalade att minst halva fordonsparken ska vara oberoende av fossila bränslen. Eftersom det därmed inte bara handlar om elbilar påpekade Nord att kommunen behöver locka till sig en biogasmack. Ett återremissyrkande från Anna-Karin Holgersson (S) avslogs. Hon ansåg att det fanns oklarheter.

S-motionen om belysning längs gång- och cykelvägen i Kilenområdet fram till Sötåsenvägen antogs. Oppositionsråd Lars-Åke Bergman (S) gladdes åt svaret och yrkade att belysningen ska finnas på plats till hösten. Detta hade övriga politiker inget emot.

  • Jenny Allvin