17 jun 2016 09:09

17 jun 2016 09:09

Barn ges rätt till stöd

TÖREBODA

Kommunen sa nej till personliga assistenter när ett barn med svår funktionsnedsättning vistas på korttidsboende. Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten ger barnet rätt till stödet.

I målet har flera läkare samstämmigt uttalat att barnet behöver sina personliga assistenter även på korttidsboendet. Även övrig utredning ger stöd för detta. Eftersom barnet inte har någon kommunikation ställs stora krav på att personal måste förstå – ”det balanserar på ett tunt snöre om något felar”, framhölls i utredningen.

Förvaltningsrätten menar att barnet inte kan garanteras goda levnadsvillkor utan sina assistenter.

”Det ankommer på kommunstyrelsen i Töreboda kommun att utföra de åtgärder som behövs med anledning av denna dom”, skriver rätten i beslutet.

I målet har flera läkare samstämmigt uttalat att barnet behöver sina personliga assistenter även på korttidsboendet. Även övrig utredning ger stöd för detta. Eftersom barnet inte har någon kommunikation ställs stora krav på att personal måste förstå – ”det balanserar på ett tunt snöre om något felar”, framhölls i utredningen.

Förvaltningsrätten menar att barnet inte kan garanteras goda levnadsvillkor utan sina assistenter.

”Det ankommer på kommunstyrelsen i Töreboda kommun att utföra de åtgärder som behövs med anledning av denna dom”, skriver rätten i beslutet.

  • Jenny Allvin