16 jun 2016 06:00

16 jun 2016 06:00

Utveckling som slår hårt

TÖREBODA: I Töreboda försvann servicen helt

Länsstyrelsen bevakar behovet av grundläggande betaltjänster och ser att dagskasseinlämningen är den service som minskar mest.
– Töreboda är den kommun i länet där vi ser effekten av att servicen helt försvunnit, säger processledare Ida Claesson.

På orter där marknaden inte tillgodoser behovet av grundläggande betaltjänster finns det möjlighet för staten att stötta. Behovet av insatser bedöms av länsstyrelserna som bevakar utvecklingen.

Men trots att indragningarna har slagit hårt mot Töreboda är det i dagsläget inte aktuellt med något finansiellt stöd. Det säger Ida Claesson som jobbar med service på landsbygden vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

”Underlag finns”

– Vi räknar med ungefär 12 000 personer i upptagningsområdet för dagskasseinlämning. Det gör att det borde finnas ett marknadsunderlag. Kriterierna att det är långt till service och att marknaden inte tillgodoser behovet uppfylls. Men vi får inte snedvrida marknaden och här ser vi en sådan risk, säger hon.

Däremot vill länsstyrelsen vara med och stötta i processen att ta fram en ny modell för dagskasseinlämning i Töreboda. Förra veckan medverkade Ida Claesson därför i ett dialogmöte om kontanthanteringen i kommunen.

Ett 25-tal personer slöt upp för att diskutera situationen på orten och de utmaningar olika aktörer ställs inför. Bankerna har slutat hantera kontanter och sedan minskat sina öppettider eller stängt kontor. Serviceboxarna har stängts som en följd av detta.

Bankerna nobbade

Fyra banker bjöds in till mötet, ingen kom. Däremot medverkade Riksbanken, Töreboda kommun, länsstyrelsen, kontanthanteringsföretaget Loomis, West International som jobbar med betallösningar samt organisationen Hela Sverige skall leva. Även handlare och representanter för föreningslivet fanns på plats.

Ida Claesson beklagar att bankerna uteblev.

– De har en självklar roll när det gäller betaltjänster. Men just när det gäller dagskassan finns andra aktörer. Jag tycker ändå att mötet fyllde sitt syfte väl. Vi tog dit Riksbanken för att lyfta perspektivet.

Nytänkande

Hon efterlyser mer innovation för att tillgodose de behov som finns på landsbygden.

– Det är få aktörer i Betaltjänstsverige.

Med grundläggande betaltjänster menas att kunna betala, ta ut kontanter och sätta in dagskassor på bankkonto.

Efter att den sista serviceboxen slog igen i Töreboda har handlarna haft bekymmer med hur de ska hantera dagskassorna. Loomis aviserade en nyetablering till julhandeln men det har dragit ut på tiden och det handlarna nu har att ta ställning till är företagets intresseanmälan.

”Hur blir det sen?”

Kostnaden blir enligt en kalkyl från 150 till 1 200 kronor i månaden beroende på kontantmängd.

– Jättemånga har behovet att sätta in pengar enstaka gånger om året. Dessutom bygger beräkningen på bara 40 kunder. Loomis måste se över modellen, säger näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam.

Hon väcker frågan hur länge Loomis kommer att finnas kvar i Mariestad dit handlarna åker i dag med sina kassor.

I MT:s papperstidning finns fler röster om kontanthanteringen.

På orter där marknaden inte tillgodoser behovet av grundläggande betaltjänster finns det möjlighet för staten att stötta. Behovet av insatser bedöms av länsstyrelserna som bevakar utvecklingen.

Men trots att indragningarna har slagit hårt mot Töreboda är det i dagsläget inte aktuellt med något finansiellt stöd. Det säger Ida Claesson som jobbar med service på landsbygden vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

”Underlag finns”

– Vi räknar med ungefär 12 000 personer i upptagningsområdet för dagskasseinlämning. Det gör att det borde finnas ett marknadsunderlag. Kriterierna att det är långt till service och att marknaden inte tillgodoser behovet uppfylls. Men vi får inte snedvrida marknaden och här ser vi en sådan risk, säger hon.

Däremot vill länsstyrelsen vara med och stötta i processen att ta fram en ny modell för dagskasseinlämning i Töreboda. Förra veckan medverkade Ida Claesson därför i ett dialogmöte om kontanthanteringen i kommunen.

Ett 25-tal personer slöt upp för att diskutera situationen på orten och de utmaningar olika aktörer ställs inför. Bankerna har slutat hantera kontanter och sedan minskat sina öppettider eller stängt kontor. Serviceboxarna har stängts som en följd av detta.

Bankerna nobbade

Fyra banker bjöds in till mötet, ingen kom. Däremot medverkade Riksbanken, Töreboda kommun, länsstyrelsen, kontanthanteringsföretaget Loomis, West International som jobbar med betallösningar samt organisationen Hela Sverige skall leva. Även handlare och representanter för föreningslivet fanns på plats.

Ida Claesson beklagar att bankerna uteblev.

– De har en självklar roll när det gäller betaltjänster. Men just när det gäller dagskassan finns andra aktörer. Jag tycker ändå att mötet fyllde sitt syfte väl. Vi tog dit Riksbanken för att lyfta perspektivet.

Nytänkande

Hon efterlyser mer innovation för att tillgodose de behov som finns på landsbygden.

– Det är få aktörer i Betaltjänstsverige.

Med grundläggande betaltjänster menas att kunna betala, ta ut kontanter och sätta in dagskassor på bankkonto.

Efter att den sista serviceboxen slog igen i Töreboda har handlarna haft bekymmer med hur de ska hantera dagskassorna. Loomis aviserade en nyetablering till julhandeln men det har dragit ut på tiden och det handlarna nu har att ta ställning till är företagets intresseanmälan.

”Hur blir det sen?”

Kostnaden blir enligt en kalkyl från 150 till 1 200 kronor i månaden beroende på kontantmängd.

– Jättemånga har behovet att sätta in pengar enstaka gånger om året. Dessutom bygger beräkningen på bara 40 kunder. Loomis måste se över modellen, säger näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam.

Hon väcker frågan hur länge Loomis kommer att finnas kvar i Mariestad dit handlarna åker i dag med sina kassor.

I MT:s papperstidning finns fler röster om kontanthanteringen.

  • Jenny Allvin