09 jun 2016 06:00

09 jun 2016 06:36

Överklagande kan försena nybygge

TÖREBODA: "Vem vill bo på åttonde våningen i Kilenområdet?"

En kommuninvånare har överklagat Töreboda kommuns planer på ett åttavåningshus i Kanalparken.
– Vi har över 200 som söker bostad hos oss idag, varav ett 40-tal som specifikt anmält intresse för att bo i Kanalparken, säger Törebodabostäders vd Dan Harryzon.

En privatperson bosatt i en annan del av kommunen står bakom överklagandet till länsstyrelsen. Det handlar om detaljplanen för kvarteret Kanalparken som fullmäktige har godkänt.

”Gör om planen! Vem vill bo på åttonde våningen i Kilenområdet?” Invånaren betecknar kommunens planer som ”en miniatyr av en miljonprogramsförort” och tycker att man i stället borde satsa på att utveckla förutsättningarna för ett attraktivt landsbygdsboende, med bättre kommunikationer, utbildningsmöjligheter och press på bankerna att låna ut pengar till privata bostadsinvesteringar.

Dan Harryzon konstaterar att höjden på ett åttavåningshus är cirka 25 meter. Han tycker att det är relevant att jämföra med silon som står på andra sidan kanalen i Töreboda. Den är 52 meter hög.

– Törebodabostäder kommer att påbörja projektering av ett höghus nu. Hur många våningar som byggs är inte klart i dagsläget men utgångspunkten är åtta, säger han.

Sakägare?

Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) befarar att överklagandet fördröjer byggstarten.

– Det man kan tro är att personen inte anses vara sakägare eftersom personen är bosatt i en annan del av kommunen. Personen har inte haft synpunkter i något tidigare skede. Men nu kan det bli överklaganden i flera instanser och dröja ett och ett halvt år.

Sjöberg ser skrivelsen som ”allmänt tyckande”.

– Det är inte en närboende som störs.

Han framhåller att det finns ett 20-tal som har anmält intresse för att bo på någon av de högsta våningarna i huset.

Vad tycker du personligen om ett åttavåningshus i Töreboda?

– I Skövde, på Trängen, byggs sådana hus fast i sju våningar. Jag tycker att de är fina. Och på de bilder som visats över Kanalparken ser det snyggt ut. Sedan gäller det att få till hela området. Det som händer nu är att gatorna ska göras i ordning. Överklagandet hindrar inte det.

En privatperson bosatt i en annan del av kommunen står bakom överklagandet till länsstyrelsen. Det handlar om detaljplanen för kvarteret Kanalparken som fullmäktige har godkänt.

”Gör om planen! Vem vill bo på åttonde våningen i Kilenområdet?” Invånaren betecknar kommunens planer som ”en miniatyr av en miljonprogramsförort” och tycker att man i stället borde satsa på att utveckla förutsättningarna för ett attraktivt landsbygdsboende, med bättre kommunikationer, utbildningsmöjligheter och press på bankerna att låna ut pengar till privata bostadsinvesteringar.

Dan Harryzon konstaterar att höjden på ett åttavåningshus är cirka 25 meter. Han tycker att det är relevant att jämföra med silon som står på andra sidan kanalen i Töreboda. Den är 52 meter hög.

– Törebodabostäder kommer att påbörja projektering av ett höghus nu. Hur många våningar som byggs är inte klart i dagsläget men utgångspunkten är åtta, säger han.

Sakägare?

Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) befarar att överklagandet fördröjer byggstarten.

– Det man kan tro är att personen inte anses vara sakägare eftersom personen är bosatt i en annan del av kommunen. Personen har inte haft synpunkter i något tidigare skede. Men nu kan det bli överklaganden i flera instanser och dröja ett och ett halvt år.

Sjöberg ser skrivelsen som ”allmänt tyckande”.

– Det är inte en närboende som störs.

Han framhåller att det finns ett 20-tal som har anmält intresse för att bo på någon av de högsta våningarna i huset.

Vad tycker du personligen om ett åttavåningshus i Töreboda?

– I Skövde, på Trängen, byggs sådana hus fast i sju våningar. Jag tycker att de är fina. Och på de bilder som visats över Kanalparken ser det snyggt ut. Sedan gäller det att få till hela området. Det som händer nu är att gatorna ska göras i ordning. Överklagandet hindrar inte det.

  • Jenny Allvin