06 jun 2016 13:42

07 jun 2016 10:11

Företagare från Älgarås får Unga landsbygdspriset

TÖREBODA: Säljer egendesignade radiostyrda farkoster

Johanna och David Windestål med företaget RC Explorer i Björkulla gamla skola är en av mottagarna av regionens Unga landsbygdspriset i väst. Detta offentliggjordes vid en ceremoni på torget i Töreboda nyss.

– Vi flyttade till Björkulla för företagets skull. Där har vi möjlighet att flyga precis utanför huset, sa Johanna Windestål vid prisutdelningen.

Priset ser de som en bekräftelse på att verksamheten varit värd att satsa på.

– Vi startade för två år sedan och det har vuxit otroligt mycket, sa David Windestål.

Juryns motivering lyder: ”Med stort engagemang och entusiasm har paret på egen hand byggt upp sin firma med radiostyrda farkoster och gått från 0 till 2,7 mkr i omsättning med god vinst på knappt två år. Genom nytänkande affärsfilosofi och online-baserad verksamhet har ett framgångsrikt företagande möjliggjorts och lokala sysselsättningseffekter skapats. Att verka globalt men ändå tänka lokalt är en självklarhet för paret och härigenom är de ett gott föredöme för unga entreprenörer på landsbygden.”

E-handel

Johanna och David Windestål driver sedan knappt två år tillbaks RC Explorer som en e-handel där de säljer egendesignade radiostyrda farkoster/modellflyg i form av bygg-kit.

Deras produkt har blivit en succé, just modellflyg och radiostyrda farkoster är en produkt i tiden, och som motiveringen berättar har de vuxit rekordsnabbt. Dels vad gäller omsättning och resultat men också vad gäller sysselsättningseffekter (från att ha en halvtidstjänst till tre heltidstjänster och timanställda)

Deras verksamhet har uppmärksammad såväl lokalt som globalt i flera stora nyhetsmedier.

Priset delas ut till personer 15–30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag. Den huvudsakliga omsättningen ska vara på landsbygden eller i tätort med högst 10 000 invånare. Det kan handla om traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter bland annat nyskapande och drivkraft, ekonomisk framgång, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen.

30 nomineringar

Totalt har det kommit in 30 giltiga nomineringar med en stor geografisk spridning i Västra Götaland, jämn könsfördelning och stor variation av branscher och affärsområden. Priset delas ut för andra året i rad och har instiftats för att bidra till att mobilisera och synliggöra ungt företagande och stimulera ny kreativitet på landsbygden. Landsbygdsdefinitionen innefattar i praktiken hela Västra Götaland förutom de 20 största tätorterna.

– Vi flyttade till Björkulla för företagets skull. Där har vi möjlighet att flyga precis utanför huset, sa Johanna Windestål vid prisutdelningen.

Priset ser de som en bekräftelse på att verksamheten varit värd att satsa på.

– Vi startade för två år sedan och det har vuxit otroligt mycket, sa David Windestål.

Juryns motivering lyder: ”Med stort engagemang och entusiasm har paret på egen hand byggt upp sin firma med radiostyrda farkoster och gått från 0 till 2,7 mkr i omsättning med god vinst på knappt två år. Genom nytänkande affärsfilosofi och online-baserad verksamhet har ett framgångsrikt företagande möjliggjorts och lokala sysselsättningseffekter skapats. Att verka globalt men ändå tänka lokalt är en självklarhet för paret och härigenom är de ett gott föredöme för unga entreprenörer på landsbygden.”

E-handel

Johanna och David Windestål driver sedan knappt två år tillbaks RC Explorer som en e-handel där de säljer egendesignade radiostyrda farkoster/modellflyg i form av bygg-kit.

Deras produkt har blivit en succé, just modellflyg och radiostyrda farkoster är en produkt i tiden, och som motiveringen berättar har de vuxit rekordsnabbt. Dels vad gäller omsättning och resultat men också vad gäller sysselsättningseffekter (från att ha en halvtidstjänst till tre heltidstjänster och timanställda)

Deras verksamhet har uppmärksammad såväl lokalt som globalt i flera stora nyhetsmedier.

Priset delas ut till personer 15–30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag. Den huvudsakliga omsättningen ska vara på landsbygden eller i tätort med högst 10 000 invånare. Det kan handla om traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter bland annat nyskapande och drivkraft, ekonomisk framgång, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen.

30 nomineringar

Totalt har det kommit in 30 giltiga nomineringar med en stor geografisk spridning i Västra Götaland, jämn könsfördelning och stor variation av branscher och affärsområden. Priset delas ut för andra året i rad och har instiftats för att bidra till att mobilisera och synliggöra ungt företagande och stimulera ny kreativitet på landsbygden. Landsbygdsdefinitionen innefattar i praktiken hela Västra Götaland förutom de 20 största tätorterna.

  • Jenny Allvin