03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

Kommunalt nej till torvbrytning

RYHOLM

Farhågorna om en negativ påverkan av vattnet i sjön Viken finns kvar hos Töreboda kommun, därför blir det åter nej till torvbrytning.

Rölunda Produkter AB:s ansökan om tillstånd till torvtäkt samt markavvattning och ansökan om bearbetningskoncession för torvbrytning är ute på remiss. Töreboda kommun hoppas på avslag från länsstyrelsen. Det framgår av ett tjänstemannayttrande som har godkänts av utvecklingsutskottet.

”Töreboda kommuns inställning har inte ändrats och kommunen kan inte se att något egentligen har ändrats vad gäller torvbrytningens negativa effekter för naturvärdena inklusive farhågorna för en negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön Viken och omgivande vattendrag”, skriver man i yttrandet.

Utvecklingsutskottet var enigt. Politikerna väntas även ansluta till det yttrande som miljö- och byggnadsförvaltningen ska lämna i ärendet.

Rölunda Produkter AB:s ansökan om tillstånd till torvtäkt samt markavvattning och ansökan om bearbetningskoncession för torvbrytning är ute på remiss. Töreboda kommun hoppas på avslag från länsstyrelsen. Det framgår av ett tjänstemannayttrande som har godkänts av utvecklingsutskottet.

”Töreboda kommuns inställning har inte ändrats och kommunen kan inte se att något egentligen har ändrats vad gäller torvbrytningens negativa effekter för naturvärdena inklusive farhågorna för en negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön Viken och omgivande vattendrag”, skriver man i yttrandet.

Utvecklingsutskottet var enigt. Politikerna väntas även ansluta till det yttrande som miljö- och byggnadsförvaltningen ska lämna i ärendet.

  • Jenny Allvin