01 jun 2016 12:12

01 jun 2016 12:12

Klassfoto i repris – 50 år senare

TÖREBODA: "Nästan som tiden stått still"

I lördags var det jubileumsträff på Prästgården för de sista avgångsklasserna i Töreboda realskola. Eleverna gick ut där 1966.

De var 71 elever, eller lärljungar som de benämndes i den inbundna skolkatalogen med hård pärm. Inför jubileet fick man tag i 59 av de gamla skolkamraterna, elva är avlidna. Träffen samlade totalt 40 personer vilket innebar besök från Jämtland i norr till Skåne i söder, men också från andra länder, som Ryssland och Spanien.

– Vi har träffats några gånger tidigare, senast för tio år sedan, berättar Sten-Inge Lundquist, en av jubilarerna.

Skolformen realskola avskaffades successivt under 1950- och 60-talen i och med att den obligatoriska skolan blev nioårig. De sista kommunala realskolorna upphörde dock först 1972.

– Vi kom från Töreboda, Moholm, Älgarås, Gårdsjö och Finnerödja, som hörde till Skaraborg då. De norrifrån åkte tåg till skolan.

På träffen blev det många timmars samvaro med god middag. Sten-Inge Lundquist vittnar om trevlig stämning ”nästan som om tiden stått still”.

– Barndoms- och ungdomskamratskap verkar vara hur länge som helst. Vi tog farväl fram på småtimmarna med löftet att ses om fem år igen.

De var 71 elever, eller lärljungar som de benämndes i den inbundna skolkatalogen med hård pärm. Inför jubileet fick man tag i 59 av de gamla skolkamraterna, elva är avlidna. Träffen samlade totalt 40 personer vilket innebar besök från Jämtland i norr till Skåne i söder, men också från andra länder, som Ryssland och Spanien.

– Vi har träffats några gånger tidigare, senast för tio år sedan, berättar Sten-Inge Lundquist, en av jubilarerna.

Skolformen realskola avskaffades successivt under 1950- och 60-talen i och med att den obligatoriska skolan blev nioårig. De sista kommunala realskolorna upphörde dock först 1972.

– Vi kom från Töreboda, Moholm, Älgarås, Gårdsjö och Finnerödja, som hörde till Skaraborg då. De norrifrån åkte tåg till skolan.

På träffen blev det många timmars samvaro med god middag. Sten-Inge Lundquist vittnar om trevlig stämning ”nästan som om tiden stått still”.

– Barndoms- och ungdomskamratskap verkar vara hur länge som helst. Vi tog farväl fram på småtimmarna med löftet att ses om fem år igen.

  • Jenny Allvin