30 maj 2016 20:41

30 maj 2016 20:41

Ny timtaxa orsakade kvällens debatt

TÖREBODA: Två medborgarförslag togs emot

Debatten kom mot mötets slut och handlade om timtaxan inom Miljöbalkens område. Men först undrade ledamoten Gunnar Welin om fullmäktige kunde ta rast

Måndagskvällens fullmäktigesammanträde inleddes med en långsiktig ekonomisk analys för Töreboda kommun. Därefter handlade det om det nya näringslivsprogrammet.

– Utan företag ingen kommun. Vi är beroende av varandra, konstaterade kommunalråd Bengt Sjöberg (M).

Programmet klubbades utan debatt. Man godkände även köpet av en lägenhet för gruppbostad inom LSS. När folkhälsorådets verksamhetsberättelse togs upp uttryckte Therése Erikson (V) glädje för att frukt till elever på Centralskolan har kommit på agendan. Men ordförande Bengt Sjöberg kunde meddela att fruktsatsningen uteblir.

– Kostenheten har prioriterat ned den frågan.

Han klargjorde att det dels berodde på svinnet sist man erbjöd frukten, dels på kostnaderna.

”Dags att ta rast?”

Inför beslut om ny timtaxa inom Miljöbalkens område begärde Gunnar Welin (M) en rast. Ordförande Göran Johansson (C) var obeveklig. Han påpekade att pausen blir efter två timmars mötestid, alltså om en kvart.

– Då är ju mötet slut, utbrast en besviken Welin som fick uthärda en kort debatt om taxan.

720 kronor var förslaget från styrgruppen för MTG-kommunerna. 830 kronor var förslaget från miljö- och byggnadsnämnden. Johan Cord (S) i nämnden argumenterade för den högre taxan:

– Den skulle innebära att vi ligger strax under Sveriges medel. Vi kommer annars att få skjuta till skattepengar.

Anne-Charlotte Karlsson (S) höll med:

– Det är inte rättvist att vi skattebetalare ska betala mellanskillnaden, sa hon och ansåg att kompetensen att bedöma vilken taxa som är rimlig finns hos miljö och bygg.

Bengt Sjöberg menade att förvaltningen måste fakturera mer.

– Det faktureras i dag hälften av en heltid.

Det fanns dock endast ett yrkande och därmed klubbades de föreslagna 720 kronorna.

Fler papperskorgar

Två medborgarförslag togs emot. Den ena förslagsställaren efterlyste två papperskorgar och några bänkar på sträckan från färjan Lina till Rotkilen vid kanalen. Det andra förslaget handlade om bättre allmänna kommunikationer från Vikaskog till Töreboda. Företagarna bakom hälsohemmet och asylboendet utanför Beateberg uppger att de har svårt att rekrytera eftersom folk inte vill bosätta sig i området i dag.

Måndagskvällens fullmäktigesammanträde inleddes med en långsiktig ekonomisk analys för Töreboda kommun. Därefter handlade det om det nya näringslivsprogrammet.

– Utan företag ingen kommun. Vi är beroende av varandra, konstaterade kommunalråd Bengt Sjöberg (M).

Programmet klubbades utan debatt. Man godkände även köpet av en lägenhet för gruppbostad inom LSS. När folkhälsorådets verksamhetsberättelse togs upp uttryckte Therése Erikson (V) glädje för att frukt till elever på Centralskolan har kommit på agendan. Men ordförande Bengt Sjöberg kunde meddela att fruktsatsningen uteblir.

– Kostenheten har prioriterat ned den frågan.

Han klargjorde att det dels berodde på svinnet sist man erbjöd frukten, dels på kostnaderna.

”Dags att ta rast?”

Inför beslut om ny timtaxa inom Miljöbalkens område begärde Gunnar Welin (M) en rast. Ordförande Göran Johansson (C) var obeveklig. Han påpekade att pausen blir efter två timmars mötestid, alltså om en kvart.

– Då är ju mötet slut, utbrast en besviken Welin som fick uthärda en kort debatt om taxan.

720 kronor var förslaget från styrgruppen för MTG-kommunerna. 830 kronor var förslaget från miljö- och byggnadsnämnden. Johan Cord (S) i nämnden argumenterade för den högre taxan:

– Den skulle innebära att vi ligger strax under Sveriges medel. Vi kommer annars att få skjuta till skattepengar.

Anne-Charlotte Karlsson (S) höll med:

– Det är inte rättvist att vi skattebetalare ska betala mellanskillnaden, sa hon och ansåg att kompetensen att bedöma vilken taxa som är rimlig finns hos miljö och bygg.

Bengt Sjöberg menade att förvaltningen måste fakturera mer.

– Det faktureras i dag hälften av en heltid.

Det fanns dock endast ett yrkande och därmed klubbades de föreslagna 720 kronorna.

Fler papperskorgar

Två medborgarförslag togs emot. Den ena förslagsställaren efterlyste två papperskorgar och några bänkar på sträckan från färjan Lina till Rotkilen vid kanalen. Det andra förslaget handlade om bättre allmänna kommunikationer från Vikaskog till Töreboda. Företagarna bakom hälsohemmet och asylboendet utanför Beateberg uppger att de har svårt att rekrytera eftersom folk inte vill bosätta sig i området i dag.

  • Jenny Allvin