16 maj 2016 09:54

16 maj 2016 09:54

Bokpåsar på förskolorna

TÖREBODA

Ett ökat samarbete med föräldrarna kring flyktingbarnens språkutveckling. Det hoppas förskolorna i Töreboda kommun uppnå med ett nytt läsfrämjande projekt.

Förskolorna i kommunen får 25 000 kronor för att dra igång ett läsfrämjande projekt i höst för de asylsökande barnen och nyanlända. Målet är en bokpåse per förskoleavdelning med böcker på de modersmål som är aktuella och samma böcker på svenska.

Projektet förväntas leda till ett ökat samarbete med hemmet kring barnens språkutveckling. Förhoppningen är att detta också ska leda till ett gemensamt synsätt kring flerspråkighet och underlätta integrationen.

Barnen ska kunna låna hem böckerna för att läsa dem på hemspråket med föräldrarna. Kommunstyrelsen sa ja till bidraget och pengarna tas från det statliga stöd som Töreboda kommun får från Migrationsverket.

Förskolorna i kommunen får 25 000 kronor för att dra igång ett läsfrämjande projekt i höst för de asylsökande barnen och nyanlända. Målet är en bokpåse per förskoleavdelning med böcker på de modersmål som är aktuella och samma böcker på svenska.

Projektet förväntas leda till ett ökat samarbete med hemmet kring barnens språkutveckling. Förhoppningen är att detta också ska leda till ett gemensamt synsätt kring flerspråkighet och underlätta integrationen.

Barnen ska kunna låna hem böckerna för att läsa dem på hemspråket med föräldrarna. Kommunstyrelsen sa ja till bidraget och pengarna tas från det statliga stöd som Töreboda kommun får från Migrationsverket.