10 maj 2016 18:00

10 maj 2016 18:00

Olympiska spel på Töreshov

TÖREBODA: Samarbete röd tråd när fritids firade sin dag

Runt 110 barn firade Fritidshemmens dag med ett OS.
– Jätteroligt. Alla grupper är olika länder och just nu pratar du med Sverige, sa Filip Andersson.

Nio grupper med nio olika flaggor och totalt cirka 110 barn från fritidshemmen på Kilenskolan, Örnen, Måsen och Domherren, intog bandyplanen på Töreshov på måndagseftermiddagen.

Det var strålande solsken och full aktivitet. I matpausen – korv med bröd och svalkande dryck – berättade Filip Andersson:

– Vi har fått göra ganska mycket. Fiska till exempel. Det var roligt.

Viktig del av dagen

– Vi gör olika övningar så att vi lär oss kreativitet, reflektion, ansvar, samarbete och ...

Axel Arvidsson räknade upp fyra av de fem förmågorna som fritidshemmen arbetar med. Han funderade intensivt på vad den femte förmågan är och då visade Malte Eklund prov på gott samarbete när han från gruppen intill (ett annat land alltså) raskt inflikade:

– Kommunikation!

Tanken med dagen var att uppmärksamma fritidshemmens verksamhet och betydelsen av den.

– Genom att ta vara på den andra hälften av elevernas dag i skolan och satsa på fritidshemmen kan elever också nå bättre resultat i skolan, framhöll Monika Olsson, fritidspedagog på Domherren.

Trygghetsansvar

Hon berättade att treorna hade i uppdrag att vara ledare under OS.

– De har också ansvar för att alla ska känna sig trygga och vilja delta. Här får eleverna träna på att vara kreativa och hitta lösningar och då krävs samarbete.

Barn från förskoleklass upp till årskurs tre deltog.

– Det är roligt att se hur den sociala kompetensen utvecklas, sa Monika Olsson som hann slänga i sig en korv efter att alla barnen fått, sedan var det dags att blåsa igång spelen igen.

Nio grupper med nio olika flaggor och totalt cirka 110 barn från fritidshemmen på Kilenskolan, Örnen, Måsen och Domherren, intog bandyplanen på Töreshov på måndagseftermiddagen.

Det var strålande solsken och full aktivitet. I matpausen – korv med bröd och svalkande dryck – berättade Filip Andersson:

– Vi har fått göra ganska mycket. Fiska till exempel. Det var roligt.

Viktig del av dagen

– Vi gör olika övningar så att vi lär oss kreativitet, reflektion, ansvar, samarbete och ...

Axel Arvidsson räknade upp fyra av de fem förmågorna som fritidshemmen arbetar med. Han funderade intensivt på vad den femte förmågan är och då visade Malte Eklund prov på gott samarbete när han från gruppen intill (ett annat land alltså) raskt inflikade:

– Kommunikation!

Tanken med dagen var att uppmärksamma fritidshemmens verksamhet och betydelsen av den.

– Genom att ta vara på den andra hälften av elevernas dag i skolan och satsa på fritidshemmen kan elever också nå bättre resultat i skolan, framhöll Monika Olsson, fritidspedagog på Domherren.

Trygghetsansvar

Hon berättade att treorna hade i uppdrag att vara ledare under OS.

– De har också ansvar för att alla ska känna sig trygga och vilja delta. Här får eleverna träna på att vara kreativa och hitta lösningar och då krävs samarbete.

Barn från förskoleklass upp till årskurs tre deltog.

– Det är roligt att se hur den sociala kompetensen utvecklas, sa Monika Olsson som hann slänga i sig en korv efter att alla barnen fått, sedan var det dags att blåsa igång spelen igen.

  • Jenny Allvin

Synen på fritids

Synen på fritidshemmets uppgift har varierat över tid. Från att på 1880-talet ha arbetet som fokus, till att under 1980-talet vara ett komplement till hemmet, enligt Socialstyrelsens beslut. När Socialtjänstlagen ändrades 1995 överfördes fritidshemmen till skolbarnsomsorgen. Inriktningen ändrades till att fritishemmen skulle komplettera skolan. Fritidshemmen växte samman med skolan lokalmässigt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Målet är en gemensam syn på barns lärande och utveckling.

Källa: Wikipedia