09 maj 2016 15:31

09 maj 2016 15:31

Anmäld "provmiss" granskad

TÖREBODA

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat en anmäld provmiss på Töreboda vårdcentral.

En patient som sökte för en urinvägsinfektion på vårdcentralen i Töreboda fick ta blodprov som visade på förhöjt PSA, vilket är en varningssignal för prostatacancer. Provsvaret föranledde dock ingen åtgärd. När patienten två år senare var i kontakt med vården i ett annat sammanhang upptäcktes provsvaret och en utredning om prostatacancer tog vid.

Efter Lex Maria-anmälan granskade IVO ärendet. Myndigheten skriver i sitt beslut att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet enligt patientsäkerhetslagen att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt Ivo framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.

En patient som sökte för en urinvägsinfektion på vårdcentralen i Töreboda fick ta blodprov som visade på förhöjt PSA, vilket är en varningssignal för prostatacancer. Provsvaret föranledde dock ingen åtgärd. När patienten två år senare var i kontakt med vården i ett annat sammanhang upptäcktes provsvaret och en utredning om prostatacancer tog vid.

Efter Lex Maria-anmälan granskade IVO ärendet. Myndigheten skriver i sitt beslut att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet enligt patientsäkerhetslagen att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt Ivo framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.

  • Jenny Allvin