02 maj 2016 06:00

02 maj 2016 06:32

Fick lämna lokalerna

KOMMUNEN: Inte klart med bygglov för skola

Kanalskolan flyttade in för tidigt i Hanzafastigheten. Detta resulterade i en tillrättavisning från byggnadsförvaltningen.
– Jag tycker inte att man behöver vara så hård, lokalerna är jättefina, men bestämmelser är bestämmelser, säger skolans chef Erland Gustafsson.

Töreboda kommun har kommit i diskussion med miljö- och byggnadsförvaltningen om tillståndet för att bedriva verksamhet i gamla Hanzafabriken. Kanalskolan flyttade ur Verkmästaren 10, på andra sidan gatan, och in i de nya lokalerna som kommunen hyr. Men då var det ännu inte klart med bygglov.

”Olyckligt”

– De har sökt bygglov och ärendet kommer upp i veckan i nämnden. De hade ändå påbörjat verksamhet men flyttade ut när detta uppmärksammades, säger Malin Bengtsson, enhetschef på byggkontoret i Mariestad.

– Vi ser inte att vi har någon skuld i detta. Det är samma regler för alla och i dag är fastigheten avsedd för industriändamål. Samtidigt ser vi inte att Kanalskolans utbildning är någon olämplig verksamhet i lokalerna. Men start- och slutbesked måste till och vi tittar då på ventilation och brandskydd.

Malin Bengtsson säger att det är ”lite olyckligt att Kanalskolan har agerat på det här sättet”.

– Vi vet att det ofta är bråttom men vi kan inte kringgå turordningen. Kommunen vet dessutom vår situation, hur många ärenden vi har just nu.

Om handlingarna från Töreboda kommun är kompletta kan processen gå fort, klargör Bengtsson.

– Men de lämnar en fastighet där det var problem med miljön. Det är ju jätteviktigt att allting blir bra nu.

Erland Gustafsson berättar att han trodde att det var grönt i och med att miljökontoret hade godkänt lokalerna.

– Därför gick vi in. Men så fick jag ett mejl från byggkontoret. Vi flyttade ut och har teorin i Westerstrandshuset tillsvidare. Maskinförarna håller till ute så det fungerar bra.

”Bör känna till”

Erland Gustafsson tror att inflyttning kan ske inom kort med tanke på nämndmötet den 3 maj.

– Allting är inskickat från oss och brandskydd och ventilation är godkänt.

Miljö- och byggchef Lars Sylvén klargör att lokalerna har prövas mot Miljöbalken. Bygglovsprocessen är en annan del och där kommer bland annat brandskyddet in i bilden. Det som återstår är startbesked, tekniskt samråd, slutsamråd och slutbesked.

– Går de in i lokalerna före dess blir det böter. De bör känna till processen. Men jag hoppas och tror att detta ska gå fort, säger Sylvén.

I oktober beslutade miljö- och byggnadsnämnden om 166 527 kronor i böter för bolaget som äger Westerstrandshuset. Detta för att man hade börjat bygga om lokalerna till undervisningssalar åt kommunen innan nämnden gett klartecken. Beslutet överklagades men länsstyrelsen gick på nämndens linje.

Töreboda kommun har kommit i diskussion med miljö- och byggnadsförvaltningen om tillståndet för att bedriva verksamhet i gamla Hanzafabriken. Kanalskolan flyttade ur Verkmästaren 10, på andra sidan gatan, och in i de nya lokalerna som kommunen hyr. Men då var det ännu inte klart med bygglov.

”Olyckligt”

– De har sökt bygglov och ärendet kommer upp i veckan i nämnden. De hade ändå påbörjat verksamhet men flyttade ut när detta uppmärksammades, säger Malin Bengtsson, enhetschef på byggkontoret i Mariestad.

– Vi ser inte att vi har någon skuld i detta. Det är samma regler för alla och i dag är fastigheten avsedd för industriändamål. Samtidigt ser vi inte att Kanalskolans utbildning är någon olämplig verksamhet i lokalerna. Men start- och slutbesked måste till och vi tittar då på ventilation och brandskydd.

Malin Bengtsson säger att det är ”lite olyckligt att Kanalskolan har agerat på det här sättet”.

– Vi vet att det ofta är bråttom men vi kan inte kringgå turordningen. Kommunen vet dessutom vår situation, hur många ärenden vi har just nu.

Om handlingarna från Töreboda kommun är kompletta kan processen gå fort, klargör Bengtsson.

– Men de lämnar en fastighet där det var problem med miljön. Det är ju jätteviktigt att allting blir bra nu.

Erland Gustafsson berättar att han trodde att det var grönt i och med att miljökontoret hade godkänt lokalerna.

– Därför gick vi in. Men så fick jag ett mejl från byggkontoret. Vi flyttade ut och har teorin i Westerstrandshuset tillsvidare. Maskinförarna håller till ute så det fungerar bra.

”Bör känna till”

Erland Gustafsson tror att inflyttning kan ske inom kort med tanke på nämndmötet den 3 maj.

– Allting är inskickat från oss och brandskydd och ventilation är godkänt.

Miljö- och byggchef Lars Sylvén klargör att lokalerna har prövas mot Miljöbalken. Bygglovsprocessen är en annan del och där kommer bland annat brandskyddet in i bilden. Det som återstår är startbesked, tekniskt samråd, slutsamråd och slutbesked.

– Går de in i lokalerna före dess blir det böter. De bör känna till processen. Men jag hoppas och tror att detta ska gå fort, säger Sylvén.

I oktober beslutade miljö- och byggnadsnämnden om 166 527 kronor i böter för bolaget som äger Westerstrandshuset. Detta för att man hade börjat bygga om lokalerna till undervisningssalar åt kommunen innan nämnden gett klartecken. Beslutet överklagades men länsstyrelsen gick på nämndens linje.

  • Jenny Allvin