28 apr 2016 06:00

28 apr 2016 06:00

Så ska Skaraborg växa

TÖREBODA: Han vill se bättre pendling till Örebro

Konkurrens mellan kommunerna är en av barriärerna som hindrar tillväxten i Skaraborg. Det framgår av förstudien som Skaraborgs kommunalförbund gjorde i syfte att stärka regionen.
– Töreboda har ett vinnarläge, sa projektledare Magnus Fredricson när han gästade fullmäktige.

Magnus Fredricson från Skaraborgs kommunalförbund talade om strategier för tillväxt när han besökte Töreboda i måndags kväll. Han berättade att han snart kommer tillbaka – fast då som privatperson för att cykla Viken runt. Sommartid brukar han dessutom cykla vid Göta kanal med vänner från hemtrakten Stockholm.

”Bor överallt”

Inledningsvis framhöll han att Skaraborg står för 20 procent av matproduktionen i Sverige.

– Vi är en gruva, men makten finns någon annanstans.

Han fastslog också att den viktigaste resursen för området är människorna som väljer att leva här.

I förstudien har länkar, sammanhang och barriärer kartlagts. Något som blir tydligt är att Skaraborg består av en mängd olika sorters landskap samt att folk bor överallt, men i huvudsak jobbar i tätort.

– Det är hopplöst att bedriva kollektivtrafik här.

Vidare påpekade Magnus Fredricson att man ofta talar om centrumutveckling och förtätning när det handlar om tillväxt.

– Men det kanske inte är genom det man utvecklar Fägre eller Halna.

Tiveden som gräns

Studien visar på en uppdelad arbetsmarknad och konkurrens kommunerna emellan. Enligt Fredricson har Töreboda ett vinnarläge genom läget vid Västra stambanan och närheten till Örebro och Skövde. Men det finns barriärer. Tiveden är en.

– Ibland undrar jag om det fortfarande finns folk som tror att det är farligt att färdas genom Tiveden, sa han och konstaterade att studiependling till Örebro på Västra stambanan inte fungerar i dag – ”biljettsystemet är ett hinder mot utveckling”.

Han belyste även konsekvenser av centralisering. När jobb försvinner från mindre orter kanske de berörda personerna till en början väljer att bo kvar men sedan blickar mot Skövde. Men där råder stor bostadsbrist.

Bättre pendling

Sju strategier har lyfts fram för tillväxt i Skaraborg. De är: Mötesplatser, tillgänglighet, gemensam plan för bostadsförsörjning, Link-områden (lokal utveckling i natur- och kulturnära lägen), integration, förvaltningssamarbete och samhällsbyggnadskollegium.

Magnus Fredricsons råd till Törebodas politiker: Fokusera på kanalen, tågen och gestaltningen.

– Jag tror att ni skulle vinna väldigt mycket på att få till en bättre pendling på Västra stambanan. Tänk om Tåg i Bergslagen kunde åka ner till Falköping och vända, sa han.

Han ansåg också att kommunen ska jobba vidare med gestaltningen och berömde det som gjorts på torget. Som cykelturist och resenär med Lina påpekade han att det är otydligt vart man ska ta vägen när man kliver av minifärjan vid Göta kanal.

Magnus Fredricson från Skaraborgs kommunalförbund talade om strategier för tillväxt när han besökte Töreboda i måndags kväll. Han berättade att han snart kommer tillbaka – fast då som privatperson för att cykla Viken runt. Sommartid brukar han dessutom cykla vid Göta kanal med vänner från hemtrakten Stockholm.

”Bor överallt”

Inledningsvis framhöll han att Skaraborg står för 20 procent av matproduktionen i Sverige.

– Vi är en gruva, men makten finns någon annanstans.

Han fastslog också att den viktigaste resursen för området är människorna som väljer att leva här.

I förstudien har länkar, sammanhang och barriärer kartlagts. Något som blir tydligt är att Skaraborg består av en mängd olika sorters landskap samt att folk bor överallt, men i huvudsak jobbar i tätort.

– Det är hopplöst att bedriva kollektivtrafik här.

Vidare påpekade Magnus Fredricson att man ofta talar om centrumutveckling och förtätning när det handlar om tillväxt.

– Men det kanske inte är genom det man utvecklar Fägre eller Halna.

Tiveden som gräns

Studien visar på en uppdelad arbetsmarknad och konkurrens kommunerna emellan. Enligt Fredricson har Töreboda ett vinnarläge genom läget vid Västra stambanan och närheten till Örebro och Skövde. Men det finns barriärer. Tiveden är en.

– Ibland undrar jag om det fortfarande finns folk som tror att det är farligt att färdas genom Tiveden, sa han och konstaterade att studiependling till Örebro på Västra stambanan inte fungerar i dag – ”biljettsystemet är ett hinder mot utveckling”.

Han belyste även konsekvenser av centralisering. När jobb försvinner från mindre orter kanske de berörda personerna till en början väljer att bo kvar men sedan blickar mot Skövde. Men där råder stor bostadsbrist.

Bättre pendling

Sju strategier har lyfts fram för tillväxt i Skaraborg. De är: Mötesplatser, tillgänglighet, gemensam plan för bostadsförsörjning, Link-områden (lokal utveckling i natur- och kulturnära lägen), integration, förvaltningssamarbete och samhällsbyggnadskollegium.

Magnus Fredricsons råd till Törebodas politiker: Fokusera på kanalen, tågen och gestaltningen.

– Jag tror att ni skulle vinna väldigt mycket på att få till en bättre pendling på Västra stambanan. Tänk om Tåg i Bergslagen kunde åka ner till Falköping och vända, sa han.

Han ansåg också att kommunen ska jobba vidare med gestaltningen och berömde det som gjorts på torget. Som cykelturist och resenär med Lina påpekade han att det är otydligt vart man ska ta vägen när man kliver av minifärjan vid Göta kanal.

  • Jenny Allvin

Förstudien

Strukturbild Skaraborg är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Skaraborgs kommunalförbund och Chalmers tekniska högskola. Målet är att stärka de lokala och regionala förutsättningarna för långsiktigt hållbar tillväxt.

Källa: Skaraborgs kommunalförbund