28 apr 2016 06:00

28 apr 2016 06:00

Önskar svar från 600 utvalda

TÖREBODA: Stor undersökning

600 invånare är slumpvis utvalda att representera kommunen i en undersökning.
– Jätteviktigt att vi får svar från dem, säger informationschef Anna-Karin Kjellberg.

I år medverkar Töreboda kommun i SCB:s medborgarundersökning. 600 invånare i åldrarna 18–84 år är slumpmässigt utvalda att representera alla invånare.

– Svaren är viktiga för oss som arbetar i kommunen. Enkäten ger oss viktig information så att vi kan fortsätta förbättra vårt Töreboda, säger Anna-Karin Kjellberg som framhåller att man svarar helt anonymt.

Enkäten har varit ute under en period och nu är det dags att få in svaren för att kunna sammanställa undersökningen.

Följande områden betygsätts i undersökningen:

• Kommunen som en plats att bo och leva på

• Kommunens verksamheter

• Medborgarnas inflytande i sin kommun

Prislappen för kommunen är cirka 50 000 kronor.

I år medverkar Töreboda kommun i SCB:s medborgarundersökning. 600 invånare i åldrarna 18–84 år är slumpmässigt utvalda att representera alla invånare.

– Svaren är viktiga för oss som arbetar i kommunen. Enkäten ger oss viktig information så att vi kan fortsätta förbättra vårt Töreboda, säger Anna-Karin Kjellberg som framhåller att man svarar helt anonymt.

Enkäten har varit ute under en period och nu är det dags att få in svaren för att kunna sammanställa undersökningen.

Följande områden betygsätts i undersökningen:

• Kommunen som en plats att bo och leva på

• Kommunens verksamheter

• Medborgarnas inflytande i sin kommun

Prislappen för kommunen är cirka 50 000 kronor.

  • Jenny Allvin