21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 06:00

Stiftsstämma om Utlandskyrkan

TÖREBODA: Ombud samlas i Töreboda

På lördag samlas ombud för Svenska kyrkan i utlandet (Skut) i Skara stift för stämma i Töreboda.

Svenska Kyrkan i Utlandet (Skut) med rötter i Sjömanskyrkan är väl förankrad i församlingarna inom Sveriges gränser genom ombuden. I Skara stift finns cirka 150 ombud som har till uppgift att sprida information om Utlandskyrkan samt samla in pengar till detta arbete.

Känd Sonny gäst

Runt 8–10 miljoner kronor behöver årligen samlas intill denna växande verksamhet. Skut finns idag på cirka 40 orter och 130 verksamhetsplatser i alla världsdelar.

Arbetet leds stiftsvis av ett råd för Utlandskyrkan. Rådet inbjuder varje år till Utlandskyrkans dag för årsstämma och i år har turen kommit till Töreboda pastorat, med åtta Skut-ombud, att stå värd.

Huvudtalare vid lördagens program är Sonny Larsson, känd som ”husmor” i Ulrika Eleonora församling i London genom TV-programmet Landgång. Allt inleds med en pilgrimsmässa i Töreboda kyrka. Förutom ombudsstämman kommer det också att genomföras en överraskande aktivitet.

Totalt har 60 personer anmält sig till stämman.

Svenska Kyrkan i Utlandet (Skut) med rötter i Sjömanskyrkan är väl förankrad i församlingarna inom Sveriges gränser genom ombuden. I Skara stift finns cirka 150 ombud som har till uppgift att sprida information om Utlandskyrkan samt samla in pengar till detta arbete.

Känd Sonny gäst

Runt 8–10 miljoner kronor behöver årligen samlas intill denna växande verksamhet. Skut finns idag på cirka 40 orter och 130 verksamhetsplatser i alla världsdelar.

Arbetet leds stiftsvis av ett råd för Utlandskyrkan. Rådet inbjuder varje år till Utlandskyrkans dag för årsstämma och i år har turen kommit till Töreboda pastorat, med åtta Skut-ombud, att stå värd.

Huvudtalare vid lördagens program är Sonny Larsson, känd som ”husmor” i Ulrika Eleonora församling i London genom TV-programmet Landgång. Allt inleds med en pilgrimsmässa i Töreboda kyrka. Förutom ombudsstämman kommer det också att genomföras en överraskande aktivitet.

Totalt har 60 personer anmält sig till stämman.